Jan Emanuel om kristna värderingar i tidningen Dagen

Jan Emanuel

Identitetspolitiken sliter sönder Sverige

Han skriver ”Är det rimligt att ha en värdegrund som svänger i takt med känsla, dagsform och politiskt mode? Jag tror inte det, skriver Jan Emanuel.

Vårt samhälle behöver inte mindre av kristna värderingar, utan mer. Inte mindre tänkande och ifrågasättande, utan mer. Vi behöver våra kristna värderingar för att bibehålla öppenhet för oliktänkande, den öppenhet som möjliggjort demokrati, jämlikhet och solidaritet. De kristna värderingar som gett möjlighet till sekularisering, ateism och respekt för andra trosuppfattningar och religioner. Värderingar med påbud att fortsätta tänka och våga fråga: Vad är rimligt?”

Länk till hela krönikan

Ulf Lönnberg: Läsvärd krönika – inte minst för politiker som antingen jagar opinionssiffror eller sitter still i båten beroende på rådande opinionssiffror ;-)

Ulf Lönnberg: Se gärna min korta artikel om Politik, individ och tro

Dagen: SD-politiker rasar mot kyrkoherde efter hennes predikan

Länk till Dagens nyhetsartikel SD-politiker rasar mot kyrkoherde efter hennes predikan

Ulf Lönnberg kommentar:

Oskicket med politiskt partikopplade nomineringsgrupper leder fel. Kanske ngn invänder att det är Svenska kyrkan själv som har initierat konstruktionen med dessa nomineringsgrupper. Och även om Svenska kyrkan skiljs från staten och och Lagen om Svenska kyrkan slopas kommer kyrkan då, som vilken annan förening, kunna besluta om sin valprocess – med eller utan nomineringsgrupper. Det är idag endast (s) och (c) som ger klart besked om att fortfarande ställa upp i nästa kyrkoval. Partiet (sd) hör också till den gruppen men har också sagt att de ev ska utreda frågan. SD behöver ge tydligt besked på den punkten. Kyrkan tvådelade/gemensamma medlems- och ämbetsledning har i sig politiska motiv.
Vilket part tar tag i kyrkopolitiken?

Kommer Muharrem Demirok (c) rita om Sveriges religiösa landskap?

Muharrem Demirok

Den 2ds valde Centerpartiet Muharrem Demirok till ny partiledare. Han är uttalad kulturell muslim med självvalt medlemskap i Svenska kyrkan. Han har dubbelt svensk/turkiskt medborgarskap.

Jan Andersson

Valberedningens ordförande Jan Andersson sa inget om huruvida Muharrem Demiroks tweetflöde granskats. Demiroks tweet den 24/6 2017 är anmärkningsvärd. Han skrev då ”Så, en höjdare i SD har öppet sagt vad de alltid tyckt. Well, ni får bry er. Vi muslimer är upptagna med att fira Eid. Och ta över Europa.” (min kursivering)

Centerpartiet är förutom Socialdemokraterna det parti som ställer upp i nästa Kyrkoval 2025 (SD ska utreda sin medverkan och övriga partier är indirekt eller direkt kopplade till någon av nomineringskommittéerna till kyrkovalet).

Kommer Centern med med Muharrem Demirok att politiskt rita om det svenska religiösa landskapet? Dags nu att redogöra för Centerns religionspolitiska mål:

1 Vill Muharrem Demirok återinföra lag om trosfrid i Sverige?

2 Vill Muharrem Demirok införa någon eller några muslimska helgdagar i Sverige?

3 Muharrem Demirok har utlovat en ny skolpolitik. Vill han att det ska vara tillåtet att öppna fler nya konfessionella friskolor?

4 Vill Muharrem Demirok förbjuda HBTQ-omvändelseterapi i framtida demokrativillkor för bidragsberättigade trossamfund?

5 Vill Muharrem Demirok utreda förbjud mot slöja på skolbarn?

Medborgerlig Samling: MÖRKA KRAFTER HOTAR YTTRANDEFRIHETEN

Länk till hela artikeln https://www.svd.se/a/0Qo79A/morka-krafter-hotar-yttrandefrihet-och-sakerhet-skriver-debattorer

”Försvars- och säkerhetspolitiken bör aldrig göras beroende av den typ av religiösa hänsyn som statsministern nu har hänvisat till, – – Hädelse är fullt förenligt med religionsfrihet och bägge ryms inom yttrandefriheten, som tillsammans med rösträtten utgör demokratins grundvalar”.

”Att islamister, muslimska lärosäten och stater protesterar mot hur yttrandefriheten tillämpas i Väst förvånar ingen, men att EU-kommissionen riktat krav mot Sverige på ”att vidta åtgärder” är desto mer bekymmersamt. Med tanke på att EU:s Lissabontraktat likställer sekulära och religiösa åskådningar borde i så fall även ateister ges rätten att skonas från provokationer, men hur många skeptiker provoceras inte ständigt av religiösa utsagor? Ska dessa också förbjudas?”

En duo att hålla koll på

I morgon den 2 febr väljs ( ?) Muharram Demirok till Centerns nye ordförande. Han beskriver sig som kulturell muslim och han gjort det medvetna valet att vara medlem i Svenska Kyrkan.

Den 24/6 2017 skrev Muharrem Demirok på twitter:

”Så, en höjdare i SD har öppet sagt vad de alltid tyckt. Well, ni får bry er. Vi muslimer är upptagna med att fira Eid. Och ta över Europa.”

Han är en av dem ska ta över Europa; nämligen Sverige. (https://mobile.twitter.com/MuharremDemirok/status/878698889922195456).

En politisk strategi att hålla koll på.

Svenska kyrkan är det enda religiösa samfund som enligt lag ska verka och finnas över hela Sverige och den är en organisation med infrastrukturell potential för fysisk rikstäckande opinionsbildning. Den nye Ärkebiskopen Martin Modéus har debattartikel på DN slagit fast att alla har rätt att vara medlem i Svenska Kyrkan. https://www.dn.se/kultur/martin-modeus-svenska-kyrkan-granskar-inte-individens-tro-alla-far-vara-med/

I en debattartikel i Dagens Nyheter skriver Martin Modéus om vem som har rätt att vara medlem i Svenska kyrkan.

Dags att utreda Svenska kyrkans roll i Sverige och att skrota lagen om Svenska kyrkan