Dagen: Kommun kräver att deras lokaler hålls ”religiöst neutrala”

Formuleringen fanns inte med i det ursprungliga förslaget från förvaltningen, men tillkom under sammanträdet efter förslag från Åsa Ekblad, gruppledare för Moderaterna i kommunfullmäktige och ledamot i kommunstyrelsen. Länk till artikeln i Dagen

Åsa Ekblad (m) Skurup

Länkar till slöjdebatten i Skurup:

Fem FB-kommentarer slöjförbud i Skurup

Trelleborg – Skurup / Handskakning – Slöjförbud

Så tänker gymnasieelever om religion

Forskning se

”Sociala medier beskrivs som både ett problem med desinformation och hat men också som en resurs med hög grad av representation och inifrån-perspektiv, när det kommer till information och kommunikation om religion.”

Länk till hela artikeln

https://www.forskning.se/2021/09/07/gymnasieelever-religion/

Lawfare – strategi att stressa religionsfrihet

Inom den islamistiska miljön pågår sedan en längre tid utvecklandet av ett nytt sätt att dirva opinion för positiv särbehandling. Det exempel som är det tydligaste och fått stor uppmärksamhet på senare tid är civilmålet mot Göteborgs tidigare kommunalråd Ann-Sofie ”Soffan” Hermansson som stämts av Fatima Doubakil och Maimuna Abdullahi.

Länk till artikeln

MAGNUS NORELL i GP: Lawfare om ett sätt att stressa vår religionsfrihet:

”Den yttrandefrihet som hotades är den som används för att undersöka, kritisera och ifrågasätta den islamistiska ideologin och de praktiska uttryck den tar sig i att ge sig på de som ses om belackare. I Hermansson fall blev det också delvis framgångsrikt, även om hon friades i tingsrätten, eftersom S i Göteborg avpolletterade … Fortsätt läsa

LUF rapporten “Alla(h) ska med: tre sekulära principer för ett mångkulturellt samhälle”.

Jakob Norrhall

Jakob Norrhall, författare till rapporten ”Alla(h) ska med”, v ordf i Luf Uppsala, prästkandidat, skriver: Det finns inga legitima skäl för politiker att motivera förbud med teologiska resonemang eller förfaranden. Inte heller kan en politiker motivera ett försvar av ett samfund med teologiska resonemang.

Det finns inga legitima skäl för politiker att motivera förbud med teologiska resonemang eller förfaranden. Inte heller kan en politiker motivera ett försvar av ett samfund med teologiska resonemang.

Länk till Jakob Norrhalls artikel

Ulf Lönnberg, Två länkar till mina artiklar

Skrota Lagen om Svenska kyrkan. Lagen om trossamfund

Ulf Lönnberg: Socialdemokraterna enda parti i Kyrkovalet (2025)

Inför årets kyrkoval har en konstruktiv partipolitisk debatt tagit fart. Det handlar om Svenska kyrkans ställning i allmänhet och om Kyrkovalet i synnerhet.

Arthur Engberg, ecklesiastikminister (s) sept 1932 till juni 1936 och hösten 1936 till 1939

Statskyrkoarvet från Gustav Vasa förvaltas i enträget i nya former av svensk Socialdemokrati. Kyrkovalen i nuvarande form är en världsunik koppling mellan kyrkan och de politiska partierna. Det är en anakronism som övriga partier borde avskaffa.

Den katolska tidskriften Signum skriver:

”Och med inspiration från den legendariske socialdemokratiske ecklesiastikministern Arthur Engberg behöll de politiska partierna under 1900-talet ett fast grepp om kyrkomötet, utifrån tanken att kyrkan behöver kontrolleras av statsmakten. Dessutom kunde partierna därigenom främja den egna politiska agendan genom att instrumentalisera kyrkan för sina politiska syften.”

Tre partier ställer upp i Kyrkovalet i år: Socialdemokraterna, Centerpartiet och Sverigedemokraterna.

Sverigedemokraterna har redan lovat att utreda sin medverkan i kommande Kyrkoval.

På Centerpartiets stämma i september behandlas partiets förhållande till Svenska kyrkan och Kyrkovalet.

För Socialdemokraterna har inga förutsättningar ändrats.

Dagen: C vill att religiösa ledare går utbildning i svenska regler

Tidn Dagen: ”Inrätta en interreligiös utbildning, stärk rättssäkerheten för asylsökande konvertiter och öka säkerheten för trossamfunden. Det föreslår Centerpartiet inför sin partistämma, som drar igång i slutet av september.”

DagenLänk till Dagen

Ulf Lönnberg: Ett bra och nödvändigt intiativ som förhoppningsvis skärper religionsfrihet med tydliga rättigheter och preciserade begränsningar i generella termer (som det anstår den demokratiska rättsstaten) och som förhindrar hotfull extremistisk religiösa påbud.

Till detta bör vi också komplettera med krav på att predikningar publiceras på svenska. Ansvarig förkunnare i Sverige och predikokontroll i Danmark

Luai Ahmed problematiserar slöjtvång och valet att bära slöja

”De djupa kulturella tomrummen som uppstår sdan man flytt sitt traditionalistiska hemland genererar ett behov av trygghet som ofta fylls genom att man klamrar sig vid rötter, identitet och symboler.”

För vissa är det en flagga, för andra är det en slöja.”

Ulf Lönnberg: I rådande förutsättning ska vi förbjuda slöja i skolan. Förbud mot slöja / heltäckande plagg

Västerländsk kristen tradition VS identitetspolitik

Professorerna Marie Demker och Ulf Bjereld (bilderna hämtade på resp Google-träff

Den 7 sept -21 skrev Professorerna Ulf Bjereld och Marie Demker på DN-debatt: ”Ordet identitetspolitik är ett slagträ som saknar funktion”

De skruvar begreppet identitetspolitik. De skriver: ”Det är därför avgörande för en god demokratisk diskussion att målmedvetet dekonstruera (sic!) dessa identiteter, i syfte att peka ut det intresse som finns inbyggt i identiteten.”

Västerländsk kristen tradition VS identitetspolitik

Ulf Lönnberg: Sveriges politiska och religiösa landskap har omdanats och identitetspolitiken är här. För Bjereld/Demker är det dags att se intressepolitik och identitetspolitik som två lika berättigade sakområden.

Intresse- och identitetspolitik kan inte likställas i de ideologiska matriserna. De skriver: ”Den mest kontroversiella frågan i debatten om identitetspolitik är om personliga erfarenheter av det specifika förtryck en grupp utsätts för också ger ett tolkningsföreträde till den ”sanna verkligheten”.

Bjereld/Demker ser inte att motsättningar göds då olika kulturella och religiösa ”sanna verkligheter” får full frihet. Vi behöver lagligt reglerade rättigheter och preciserade begränsningar.

Mänskliga rättigheter och religionsfrihet definieras oförenligt på olika håll. Deras slutsats sticker ut: ”Det är därför avgörande för en god demokratisk diskussion att målmedvetet dekonstruera (sic!) dessa identiteter, i syfte att peka ut det intresse som finns inbyggt i identiteten.”

Men vem ska ta sig rätten att dekonstruera vems visioner? Vem ska bestämma vilkas kulturella och religiösa identiteter som ska rymmas på andras bekostnad? Minnen från Sovjet och Tredje Riket förskräcker.

Identitetsivrarnas världsbild delas inte av kulturellt och religiöst moderata aktörer som väljer partipolitik före utomparlamentariska aktioner.

Skiljelinjen går mellan dekonstruktion av kulturella och etniska olikheter och demokratiska principer på västerländsk rättslig och kristen tradition.

Olof Ehrenkrona: Partipolitisk och religion ska skiljas åt

I statsvetenskapliga termer skulle man kunna se frågan som ett uttryck för fenomenet, när en liten engagerad krets erövrar terräng därför att vinsten för var och en i kretsen är så ofantligt mycket större än den kostnad som delas av alla medlemmarna. Inklusive kostnaden för att deras kyrka har förlorat i samhällsrelevans.

https://www.svd.se/partipolitik-och-religion-ska-skiljas-at

Omni: Lokala centerpartister vill lämna kyrkopolitiken

”Svenska kyrkan har sedan millennieskiftet varit skild från staten. Centerpartiet bör också därför ta konsekvenserna av detta”, skriver de fyra motionärerna.

https://omni.se/a/Rrm9kahttps://omni.se/a/Rrm9ka