UNT – Sakine Madon: Med skrämsel och splittring som politisk metod

Yüksel hävdar att partiets väljargrupp ”fullständigt struntar” i om ”en individ är valbar där eller inte”. Magnus Hagevi, professor i statsvetenskap, påpekar i Expressenartikeln att väljarna förs bakom ljuset. Han säger sig aldrig tidigare ha hört talas partier som gjort så här.

Länk till UNT

Bulletin-ledaren: ”Vänlig men bestämd mot islamism”

Korn refererar i ledaren till filosofen Roger Scritons essä Defending the West som tydliggör principiella och praktiska skillnader mellan islamsk syn på lag och moral som oskiljaktiga på religiösa grunder.

En viktig text som tydligt och pedagogiskt klargör varför och hur vi väst politiskt måste försvara vår rättsordning mot de krafter som med religiösa motiv och övertygelser argumenterar för sharialagar.

Det går inte att ändra eller bryta mot svensk lag i religionsfrihetens namn. /Ulf Lönnberg

Bulletin/Korn: ”Västvärlden kan se en skillnad mellan en omoralisk handling och en förbjuden handling. Många av oss ser exempelvis otrohet som en omoralisk, men vi önskar inte att de som är otrogna ska straffas i domstol.” LÄNK TILL HELA LEDAREN >

https://www.bulletin.nu/korn-vanlig-men-bestamd-mot-islamism

https://www.bulletin.nu/korn-vanlig-men-bestamd-mot-islamism

Barometern-ledaren: Läromedel håller inte måttet

”Kristendomen och det judisk-kristna kulturarvet har en särställning i vårt land – såväl i förfluten tid som i samtiden. Om läromedlen i religion är så undermåliga innebär det därför att det inte enbart är kunskapsförmedlingen som uteblir, utan barn och unga berövas tolkningsnycklar till det egna kulturarvet.”

Till Barometerns ledare 2 juli

…tolkningsnycklar till det egna kulturarvet.

Ur Mauricio Rojas krönika: Nu vet vi bättre

: ”Invandringspolitiken, bidragssystemet, omhändertagandementaliteten, de låga förväntningarnas förakt mot ”de svaga”, flatheten mot de kriminella, bristande självaktning för den svenska identiteten och kulturen, den segregerande multikulturalismen, våra exkluderande arbetsmarknadsregler, det är exempel på vad kan och bör göras om.

Mäktar vi med allt detta och lite till? Om inte, då är det varken profetens, de stenkastande huliganernas eller Koranbrännarens fel, utan vårt.”

Länk till Axess

DOKU.nu: -Med en ny generation föddes woke-islamismen

Vidinos analys är att wokeism passar delar av den islamistiska aktivismens målsättningar. Idéer som går ut på att peka ut ”vithet” eller ”kolonial blick” som orsaker till påstått förtryck av muslimer passar in i islamismens historia. Den började nämligen under sent 1920-tal som en oppositionsrörelse bland annat mot väst i allmänhet och kolonialism i synnerhet, vilket förövrigt fortfarande påstås vara grundproblemet för många muslimska omgivningar i Mellanöstern.”

Till artikeln på https://doku.nu/2022/06/22/med-en-ny-generation-foddes-woke-islamismen/

Att föra in krav på “kristen tradition” i skollagen är möjligt

(Dagen 22 juni 22) På ledarplats i Dagen välkomnar Frida Park (18/6) KD:s initiativ att styra upp de huvudmän som i sina konfessionella friskolor “inte sköter sig och indoktrinerar elever på ett sätt som inte är förenligt med svensk läroplan”. Ledaren fokuserar på om detta är möjligt och vilka konsekvenser det skulle kunna få. Just en sådan religionspolitisk debatt behöver Sverige.

I skolans läroplan står att skolarbetet ska bedrivas “i överensstämmelse med den etik som förvaltats av kristen tradition och västerländsk humanism”. Att föra in samma krav i skollagen är möjligt. Begreppet kristen är inget juridiskt tabu. Till det begreppet apostroferas också i Sveriges successionsordning. Där stipuleras att vår statschef ska bekänna sig till den rena evangeliska läran som den är beskriven av den Augsburgska trosbekännelsen från 1593.

Religionsfriheten inskränks inte av KD:s lagförslag. Populister och rasister må triggas. Fundamentalistiska uttolkare av religiösa urkunder kommer att ta stor plats i debatten. Mest kommer sannolikt de med muslimsk tro att höras. Men även uttalat kristna debattörer ser det som att “staten kryper närmare inpå” så snart en religiös företeelse ifrågasätts av politiker.

Jurister kommer att genomlysa hur KD-initiativet ska tolkas och tillämpas. Teologer och andliga ledare – oavsett trostillhörighet – kommer att fråga var religionsfrihetens gränser går och vilken betydelse det har.

Extremistiska religionsföreträdare – sannolikt främst muslimska – kommer att tolka och nyttja situationen annorlunda. Vissa kommer att hävda att förslaget är diskriminerande, islamofobiskt och att det skulle inskränka på deras religionsfrihet i Sverige.

Men lagförslaget handlar om de religiösa ledare som i religionsfrihetens namn tar sig rätten att avvika från skolans läroplan och trotsa angivna demokratikriterier. Mot fiffel och bedrägeri har vi redan fungerande lagstiftning, även ägar- och ledningsprövning.

Vi ska upprätthålla vår demokrati och rättsordning med legala rättigheter och begränsningar inom ramen för FN:s konventioner. Vi ska ha en reformerad religionsfrihet som accepteras och värnas av folkmajoriteten.

Det innebär inte att muslimer måste ha rättighet till böneutrop, påtvingade klädkoder på skolbarn, oskuldskontroller och olika juridiska rättigheter och skyldigheter för män och kvinnor.

Europakonventionen om de mänskliga rättigheterna och grundläggande friheterna gäller som lag i Sverige. I artikel 9.2 finns villkor för undantag i religionsfriheten.

Den kontraproduktiva eftergiftspolitiken i religionsfrihetens namn mot teokratiska strömningar och politisk islam ska upphöra. Dags att försvara vår rättsordning.

Ulf Lönnberg

(L):s konfessionella undantag

”Att det för många är såpass viktigt att uppfostras i en viss tradition, inser paradoxalt nog Liberalerna själva. Johan Pehrson vill nämligen se ett särskilt undantag för de nationella minoriteterna. Att till exempel judar får behålla sina trygga rum är välkommet, men varför ska inte övriga trosuppfattningar ges samma möjlighet?Länk till hela artikel

Se även Ulf Lönnberg i Dagen: I skolans läroplan står att skolarbetet ska bedrivas “i överensstämmelse med den etik som förvaltats av kristen tradition och västerländsk humanism”. Att föra in samma krav i skollagen är möjligt. Begreppet kristen är inget juridiskt tabu.

Men när en demokrati finansierar samma fenomen bara för att det gäller vissa minoriteter blir det svårare att greppa.

https://www.opulens.se/opinion/media-och-natkultur/religiost-men-ocksa-politiskt-hyckleri

”I ett EU-sammanhang är det intressant att de tyska skattebetalarna vinner på dessa affärer eftersom bordellverksamheten är laglig och skattepliktig medan det i Sverige är skattebetalarna som i praktiken bidrar till skådespelet då de inblandade imamerna uppbär statsbidrag.

Naturligtvis är detta pinsamt för migration- och integrationsminister Anders Ygeman som också uttalar sig i programmet. Det är ”religiöst hyckleri”

Dick Harryson: Avslutningarna minner om kyrkans makt

”Skolavslutningarna i kyrkorna minner alltså om ett i allra högsta grad historiskt fenomen, som är värt att beakta oavsett vad man tycker om sakförhållandet. Att staten tar på sig ansvar för utbildning är inte självklart. Det är en ung företeelse som vi har skäl att både vara tacksamma för och slå vakt om.” Hela artikeln på SvD Kultur

Se gärna min debattskrift Utan religionsfrihet ingen demokrati

https://svenskreligionspolitiskdebatt.com/debattskriften-utan-religionsfrihet-ingen-demokrati/