NWT-ledaren: Liberalerna glömmer religionsfriheten

”Partiledaren Johan Pehrson motiverar förslaget med att ”lära sig om en speciell religion, att ha den prägeln, det får man lösa på annat sätt som förälder”. Han hänvisar även till att finns ”utmärkta” söndagsskolor för ändamålet.”

Till NWT-ledaren den 1 juli

”För många troende elever är sådana möjligheter viktiga. När Sveriges kristna råd år 2020 genomförde undersökningen ”Unga troende i samhället” visade det sig att nästan hälften av kristna ungdomar upplevt kränkningar på grund av sin tro, varav var fjärde från lärare. För dem kan konfessionella skolor utgöra en fristad där deras tro respekteras.”

Annika Borg utmanar Martin Hägglund

I nyss utkomna Axess nr 3 påpekar Annika Borg behovet av att vi kan förstå och identifiera hur ”religion och trosutövning har format mänsklighetens historia och fortfarande spelar roll i många människors liv”. Annika Borg beskriver hur religionsblindhet berövar oss de kulturella referenser som i långa stycken fångar upp förutsättningarna för och utvecklingen av vår västerländska demokratisyn. För ett tiotal år sedan skrev om detta boken Bibeln på mitt sätt.

Det är med den insikten som även vi utan religiös hemvist kan förstå att bejaka den kristna västerländska traditionen som bärare av vår demokratiska rättsstat med förutsägbara och garanterade fri- och rättigheter.

Annika Borg berättar att hon ska medverka i ett panelsamtal om Martin Hägglunds bok Vårt enda liv. Sekulär tro och andlig frihet. I Martin Hägglunds värld finns inte plats för varken religion eller tro i det att han, enligt Annika Borg, tolkar bibeltexterna bokstavligt, ngt hon tycker att han har gemensamt med många andra religionskritiker.

Annika Borg anser att hans bok borde ha lett till kyrkliga kampanjer där felaktigheter och nidbilder bemötts. Hon har postat sin bok Bibeln på mitt sätt till Hägglund och lovar oss läsare: ”Vill han ha en match, ska han få det.”

Den här typen av kraftmätningar borde intressera och engagera också politiker i det offentliga samtalet. Sveriges religiösa landskap har de två decennierna omdanats och utmanas därmed av extrema religiösa och religiöst politiska aktörer. Marxism och andra totalitära ideologier liksom politisk islam bygger sina ideal på rättskällor som inte vilar på majoritetsstöd i fria val.

Demokrati utan religionsfrihet fungerar inte. Vårt nya religiösa landskap behöver nu omfamnas av en reformerad religionsfrihet med tydligare rättigheter och skarpare begränsningar inom ramarna för FN:s mänskliga rättigheter.

Bra att Annika Borg utmanar Martin Hägglund. Med öppna diskussioner i gränslandet mellan politik och religion behöver vi utvecklade såväl juridiska som teologiska positioneringar från respektive kompetensområde. Det är den demokratiska rättsstatens ansvarsområde att hålla rågången dem emellan med en skarpare och mer adekvat religionsfrihet framgent.

Ulf Lönnberg

Vad är ”kristen undervisning om sexualetik” ?

Päivi Räsänen

Det finska rättsfallet om yttrandefrihet där Helsingfors tingsrätt just friat Päivi Räsänen och Juhana Pohjolamot kommer enligt åklagaren att överklagas.

Bra att riksdagsledamoten inte kväljer dom. Rättsprocesserna ska ha sin gång.

Juhana Pohjolamot

Riksdagsledamoten Päivi Räsänen säger sig lättat men kommenterar inte domen närmare. Prästen Juhana Pohjolamot drar slutsatsen att ”kristen undervisning om sexualetik” inte skulle kunna fortsätta om de istället fällts i domstolen.

Prästen Juhana Pohjolamot drar snabbt, som en Kyrkans man, slutsatsen att det han betraktar som sin religiösa undervisning sexualetik vid fällande dom hade blivit förbjuden.

Oscar Ohlis

Oscar Ohlis, styrelsemedlem i Regnbågsallians Svenskfinland, är besviken. Han tycker att domstolen sett mellan fingrarna.

Det finns olika idébyggda och filosofiska riktningar om etik i livets olika verklighet. Pohjolamot definitionerar sin undervisning om sexualkritik som ”kristen”. Ohli definierar inte sin sexualetik som varande någon specifik religions, ideologis, ateistmens lärosatser.

Det finns inga hinder mot att bilda opinion för sin sak så länge man inte pådyvlar människor sina ideal medelst kränkning, hot och våld. Det finns inga hinder mot att avfärda och motverka människors ideal så länge man inte diskriminerar, hotar, kränker eller våldsför sig på dem.

Det gäller oavsett vilken källa eller guru som man hänvisar till. Man har att ta sitt personliga ansvar för de idéer och budskap man för vidare eller själv formulerar.

Vad är det som i Pohjolamots kristna undervisning om sexualetik som nu kan uttalas som vore förbjudet om domslutet varit gällande? Vad är det som enligt Ohlis i Regnbågsallians Svenskfinland drabbas av i och med den friande domen?

Ulf Lönnberg

Tidningen Dagens har nyhetsartikel om kontrahenternas syn på domen, Dagen skriver bl a:

– Om vi hade dömts hade kristen undervisning om sexualetik blivit olaglig, säger Juhana Pohjola.

Oscar Ohlis, styrelsemedlem i Regnbågsallians Svenskfinland som driver sexuella minoriteters rättigheter, är däremot besviken över domen.

– Ganska överraskande nog att man såg mellan fingrarna på det här sättet. Det har ändå varit ganska tydligt det hon sagt under många års tid. Det har varit nedvärderande mot oss som tillhör en sexuell minoritet, säger Oscar Ohlis till Yle Uutiset.

Till nyhetsartikeln i Dagen

Professor Kimmo Nuotio: Den friande domen i Räsänen-fallet är grundlig och välmotiverad – men inte ett prejudikat:

– Det är en bra dom just därför att den visar yttrandefrihetens gränser på den positiva sidan, att man i vissa kontexter faktiskt får yttra sig, säger Nuotio.

Däremot anser Nuotio inte att domen kan bli ett regelrätt prejudikat, alltså en dom som rättegångar kan ha som rättesnöre. Nuotio tycker att Räsänen-fallet har alldeles för specifika delar för att kunna användas som en modell för domar i andra fall.

Länk till Svenska yle

Världen idag-debatt: KD kommer alltid stå upp för de värderingar som byggt Sverige

Vi ska bekämpa islamism och andra försök till splittring av landet, skriver KD:s rättspolitiske talesperson, Andreas Carlsson, i denna debattartikel.

Andreas Carlsson (kd)

Vi vill förbjuda utländsk finansiering av moskéer, islamistiska föreningar och stiftelser i Sverige. Finansieringen är en bidragande orsak till framväxten av islamistisk extremism. Saudiarabien, Turkiet och Qatar sponsrar och kontrollerar ett antal moskéer i Sverige idag, som fungerar som propagandakanaler för både de politiska regimerna och den religiösa extremismen.

Länk till artikeln i Världen idag

Sverige måste stå emot islamismen

Andreas Carlson (kd)

– Vi vet sedan tidigare att islamistiska grupper krävt speciallagar för muslimer – i Sverige. Det är en fullkomligt galen tanke. Vår demokrati är utsatt för ett allvarligt hot. Det måste motas.

Det finns ett par saker som behöver göras för att Sverige ska stå bättre rustade mot islamistiska kampanjer.

  1. Förbjud finansiering av moskéer, stiftelser och föreningar från utländska extremister.
  2. Inför ett demokratikrav för bidrag till civilsamhället.
  3. Skydda utsatt personal.
  4. Skärp straffen för den som angriper viktiga samhällsfunktioner.

Läs hela artikeln