DN-Insändare. ”Inför ett förbud mot att kränka religioner”

”INSÄNDARE. Koranbränningarna visar att svenska lagstiftningen om yttrandefrihet borde kompletteras. Inför ett förbud mot att kränka religioner, skriver Gunnar Alm.

Lagen borde kompletteras med bestämmelser innebärande förbud mot att håna, förringa, demonisera eller kränka en religion och dess utövare genom uttalanden, publiceringar eller annan typ av manifestation, samt reglera påföljd vid överträdelse.”

Länk till insändaren

KOMMENTAR/FRÅGA Ulf Lönnberg: Talar vi om en farlig, inrikespolitisk och opportunist eftergift ELLER en anpassning till ett nu -över tid – förändrat allmänt rättsmedvetande?

Öppet för kommentarer

GP-debatt: Själva poängen är att skydda yttringar som andra finner stötande

Av Filippo Valutaenhets, docent, universitetslektor i rättshistoria Stockholms universitet

Agic menar att ”missaktning av en religion bidrar till att sprida en negativ bild av människor som praktiserar den religionen”. Det är säkert sant, men det samma gäller i den politiska arenan. Missaktning riktad mot liberalism sprider en negativ bild av liberaler. Menar Agic att vi ska avstå från kraftfull politisk debatt för att inte såra dem som inte delar våra åsikter? Det vore demokratins död snarare än dess ”utveckling”.

Länk till debattartikeln http://www.gp.se/1.91264548

En duo att hålla koll på

I morgon den 2 febr väljs ( ?) Muharram Demirok till Centerns nye ordförande. Han beskriver sig som kulturell muslim och han gjort det medvetna valet att vara medlem i Svenska Kyrkan.

Den 24/6 2017 skrev Muharrem Demirok på twitter:

”Så, en höjdare i SD har öppet sagt vad de alltid tyckt. Well, ni får bry er. Vi muslimer är upptagna med att fira Eid. Och ta över Europa.”

Han är en av dem ska ta över Europa; nämligen Sverige. (https://mobile.twitter.com/MuharremDemirok/status/878698889922195456).

En politisk strategi att hålla koll på.

Svenska kyrkan är det enda religiösa samfund som enligt lag ska verka och finnas över hela Sverige och den är en organisation med infrastrukturell potential för fysisk rikstäckande opinionsbildning. Den nye Ärkebiskopen Martin Modéus har debattartikel på DN slagit fast att alla har rätt att vara medlem i Svenska Kyrkan. https://www.dn.se/kultur/martin-modeus-svenska-kyrkan-granskar-inte-individens-tro-alla-far-vara-med/

I en debattartikel i Dagens Nyheter skriver Martin Modéus om vem som har rätt att vara medlem i Svenska kyrkan.

Dags att utreda Svenska kyrkans roll i Sverige och att skrota lagen om Svenska kyrkan

HRS (Norge): Fundamentalistiske muslimer satser stort politisk i Sverige

”PN satser på de muslimske stemmene, blant annet ved å jobbe for at «islamofobi» blir kriminalisert, det samme skal «krenkende tegninger». Partiet vil også at muslimene i Sverige skal bli en særskilt minoritet, på linje med samene.”

https://twitter.com/ulfloennberg/status/1478723580737294336?s=12https://twitter.com/ulfloennberg/status/1478723580737294336?s=12

Omni: ”Brittisk skola ber om ursäkt för Muhammed-karikatyr”

Enligt föräldrar till barn på skolan handlar det om en bild från den franska satirtidningen Charlie Hebdo, skriver The Telegraph. I ett uttalande ber skolan om ursäkt för att en ”totalt opassande” bild har använts vid en lektion i religion, och meddelar att läraren tagits ur tjänst.

Samtidigt fördöms protesterna av parlamentarikern Robert Jenrick, som säger att lärare inte ska behöva känna sig skrämda.

Till artikeln

Annika Borg: Helig rätt att häda

”Sveriges kristna råd säger i samma uttalande att de motsätter sig medvetna kränkningar av människors tro. Det är inte första gången de formulerar sig på liknande sätt. Kyrkoledarna är således inte några vi kan hålla i handen när våra grundläggande friheter ifrågasätts eller ruckas.” Till Axess

Frankrike – mot religiöst tvång

”Frankrikes underhus – – röstade – – igenom ett lagförslag som skärper förbud mot vissa religiösa sedvänjor – – och tvång. Syftet med lagen – – är att motverka en islamistisk utveckling i landet.”

”Lagen lades fram inför parlamentet på dagen 115 år efter det att den lag som fastställde åtskillnad av stat och religion antogs.”

Till DNs artikel 16/2 -21

Ledaren i Världen idag frågar ”Har hädelselag i praktiken återinförts för islam?”

Bra att det idag också i frikyrkan finns röster som försvarar religionsfriheten. Per Ewert skriver idag:

”Alla grupper i samhället måste kunna tåla kritik, till och med plump sådan. Annars blir intrycket att hädelselagstiftning har återinförts i praktiken – men endast i förhållande till islam. Och då är vi ganska långt ut på ett sluttande plan.”