Bokanmälan

Religion och lag i Sverige – under uppdatering 20-22/11 -22

Bokrecension: Jacob Rudenstrand – Den första rättigheten – frihet till religion, frihet från religion

När svenskarna rangordnar de viktigaste demokratiska principerna kommer religionsfriheten sist, enligt Pew Research Center, år 2020. Listan toppas av jämställdhet mellan könen, opartiskt rättsväsende, regelbundna val, yttrandefrihet och fria medier i nu nämnd ordning. Läs vidare

Under uppdatering 8/10 -22

Det postsekulära samhället är redan här, skriver Joel Halldorf I sin bok ”Gud: återkomsten” (Libris 2018, 206 sidor).

Det betyder att det sekulära inte längre är norm. Många kyrkor och samfund som är minoriteter, är här för att stanna. Det kommer att ställa nya krav på politiker och vanliga medborgare.

Halldorf tänjer på rågången mellan politik och religion.

Joel Halldorf är en tålmodig iakttagare av fundamentalistiska och extremreligiösa rörelser i det att han väger deras ringa numerär mot de många religiösa organisationer, vars insatser ska sin plats inom vår religionsfrihet och i civilsamhället. Läs hela recensionen

2 grundkurser – kristendom, islam

Patrik Lindenfors: Kristendom
Fri Tanke 2020, 90 sidor
Eli Göndör: Islam
Fri tanke, 2021, 80 sidor

2 ”grundkurser”


Författarna har fått ett hedervärt uppdrag i att kortfattat beskriva respektive religions historiska ursprung, etablering och tillämpning förr och nu. Länk till recension