Bokanmälan

Dan-Erik Andersson, Johan Modée (red)
Mänskliga rättigheter och religion
Liber 2011, 250 sidor

Antologi i tre avdelningar; 1 Generellt om religion och mänskliga rättigheter, 2 Världsreligionerna och mänskliga rättigheter, 3 Religion och mänskliga rättigheter: aktuella problem

Baksidesinfo: ”Under senare år har religion att återigen spela en framträdande roll i svensk och internationell kontext. Mer eller mindre dagligen konfronteras vi med frågor som relaterar till religion och mänskliga rättigheter.”

Lättillgängliga frakta, överskådlig disposition. Borde vara ingå som referenslitteratur i de politiska partierna idéarbete och som sakunderlag i deras opinionsarbete.eologiska värdefull VärdeBorde ingå i partiernas strategiska opinionsarbete a

Denna bild har ett alt-attribut som är tomt. Dess filnamn är img_1975.jpg

Joel Halldorf
Gud: återkomsten
Libris 2018, 206 sidor

– Det postsekulära samhället är redan här, skriver Joel Halldorf. Han förklarar att det betyder att det sekulära inte längre är norm. Många kyrkor och samfund som är minoriteter, är här för att stanna. Det kommer att ställa nya krav på politiker och vanliga medborgare.

Joel Halldorf tänjer på rågången mellan politik och religion och han är en tålmodig iakttagare av fundamentalistiska och extremreligiösa rörelser i det att han väger deras ringa numerär mot de många religiösa organisationer, vars insatser ska sin plats inom vår religionsfrihet och i civilsamhället. Läs hela recensionen

Victoria Enkvist
Religionsfrihetens rättsliga ramar
Akademisk avhandling.
Iustus förlag 2013, 280 sidor

Ur baksidesinfo: I denna bok behandlas religionsfrihetens rättsliga ramar med utgångspunkt i de regleringar som finns i den svenska grundlagen och i Europakonventionen. En övergripande fråga som studien syftar till att besvara är hur utformningen och syftet med bestämmelserna i fråga förhåller sig till hur friheten har tolkats och tillämpats i såväl teori som praktik.

Boken presenterar en vägledning i hur reglerna rörande religionsfrihet kan förstås och tillämpas i praktiska situationer men  studien innehåller också en kritisk analys av de befintliga  regelverken. Europakonventionens bestämmelse rörande  religionsfrihet är relativ, vilket medger begränsningar av rättigheten  enligt vissa förutsättningar. Enligt regeringsformen är  religionsfriheten, i vart fall ur ett teoretiskt perspektiv, en rättighet  som inte kan begränsas genom lag. En central fråga i avhandlingen är om religionsfriheten i praktiken är att anse som en absolut frihet  eller om teori och praktik skiljer sig åt.

Patrik Lindenfors: Kristendom
Fri Tanke 2020, 90 sidor
Eli Göndör: Islam
Fri tanke, 2021, 80 sidor

För religionsutövare borde böckerna kunna tjäna som vitaliserande påminnelse om en utomståendes sakliga lektion i religionens historia, traditioner och praktiska tillämpning.

Det kommer att krävas särskilda kraftansträngningar av religiösa utövare – oavsett religiös tillhörighet – att växla in på ett sakligt opinionsspår för vidareutvecklad religionsfrihet i svensk politisk debatt. Men deras trovärdiga deltagande behövs också i den svenska religionspolitiska debatt som står för dörren. Läs vidare