En duo att hålla koll på

I morgon den 2 febr väljs ( ?) Muharram Demirok till Centerns nye ordförande. Han beskriver sig som kulturell muslim och han gjort det medvetna valet att vara medlem i Svenska Kyrkan.

Den 24/6 2017 skrev Muharrem Demirok på twitter:

”Så, en höjdare i SD har öppet sagt vad de alltid tyckt. Well, ni får bry er. Vi muslimer är upptagna med att fira Eid. Och ta över Europa.”

Han är en av dem ska ta över Europa; nämligen Sverige. (https://mobile.twitter.com/MuharremDemirok/status/878698889922195456).

En politisk strategi att hålla koll på.

Svenska kyrkan är det enda religiösa samfund som enligt lag ska verka och finnas över hela Sverige och den är en organisation med infrastrukturell potential för fysisk rikstäckande opinionsbildning. Den nye Ärkebiskopen Martin Modéus har debattartikel på DN slagit fast att alla har rätt att vara medlem i Svenska Kyrkan. https://www.dn.se/kultur/martin-modeus-svenska-kyrkan-granskar-inte-individens-tro-alla-far-vara-med/

I en debattartikel i Dagens Nyheter skriver Martin Modéus om vem som har rätt att vara medlem i Svenska kyrkan.

Dags att utreda Svenska kyrkans roll i Sverige och att skrota lagen om Svenska kyrkan

Gränsdragningen själavård/terapi – borde även frikyrkor vilja upprätthålla

Ur Dagens ledare idag:

”Gränsdragningarna mellan själavård och terapi är svår. Och behöver ständigt reflekteras kring. I många fall uppfyller själavården en hjälpsökandes behov väl. I andra fall är det bedömning, terapi och kanske medicinering inom primärvård eller psykiatrins ramar som är bäst lämpat. Själavården ska vårda människor, men aldrig behandla psykisk sjukdom. Här måste en gräns hållas.”

Min kommentar:

Ledarskribenten nalkas frågan konstruktivt i citerat stycke ovan.

I detta bör något tongivande samfund agera. Demokrativillkoren och liknande frågor kommer politiskt att bli föremål för ny utredning/beslut vad det lider. Och det är bra. Att bidra med intern diskussion i en föränderlig värd är att utveckla den egna verksamheten. Med medverkan av medicinsk expertis kan hållbar gränsdragning sannolikt att kunna skissas/formuleras – och den gränsdragningen kommer att prövas på vetenskaplig grund. Här måste vetenskap och politik trumfa teologiskt (vetenskapliga) slutsatser.

Ett initiativ i denna riktning skulle kunna stärka ett eller flera samfunds interna styrka och externa status. Passa på nu när frågan f n är pausad.

U LÖNNBERG: Karin Wiborn om demokrativillkor och icke godkända samfund

I tidningen Sändaren den 7 juni frågar Karin Wiborn, biträdande kyrkoledare Equmeniakyrkan:

”Vad händer med samfund som hamnar utanför dialog och insyn i framtiden genom att inte bli ett godkänt trossamfund? Det går att befara att det inte kommer bidra till att upprätthålla och stärka de grundläggande värderingar som samhället vilar på. Det riskerar att skapa parallellsamhällen och öka segregation.”

En religiös gemenskap behöver inte registrera sig som trossamfund. Registrering och godkännande sker hos Kammarkollegiet. Det innebär att trossamfundets namn blir skyddat och att samfundet kan ansöka hos regeringen om hjälp av staten med att beräkna och ta in medlemsavgifter via skattsedeln. Men vilken religiös gemenskap som helst kan självklart verka utan att registrera sig eller ansöka om att få in medlemsavgifterna via skattsedeln.

Karin Wiborn påstår att religiösa gemenskaper som väljer att inte registrera sig skulle hamna utanför ”dialog och insyn”. Alla med minsta initiativkraft kan skapa ”dialog.”

Insyn” från vem och i vilka religiösa gemenskaper avser Karin Wiborn?

Nya villkor med demokratikriterier kan inte heller registrerade organisationer, föreningar och samfund låtsas blunda för. Även de kommer förr eller senare granskas i massmedia och i det offentliga samtalen. Att de som väljer att vara bidragstagande ska inte få pengar villkorslöst. Karin Wiborn menar att den nya lagens verkan kommer att skapa oro bland de bidragsberättigade samfunden.

Att citera religiösa urkunder och utifrån dessa tolka religiös eller ideologisk vägledning för religiösa påbud, behöver inte med automatik egga till lagtrots. Här har den religiösa ledaren, att parallellt med sin övertygelse, att informera om och förhålla sig till gällande lagstiftning. (Alternativt kan driva politisk opinion mot den lag som här diskuteras.)

Vad är det utifrån Equmeniakyrkans religiösa lära och gärning som måste åsidosättas och ytterst och egga till lagtrots för att verka på Svenskt territorium?

Sverige ska som demokratisk rättsstat alltjämt och framgent vila på västerländsk kristen traditonella som tjänat – och tjänar – oss väl.

Alla olika religioners praktiska tillämpning är i något avseende begränsat. Allt kan och ska inte passera i religionsfrihetens namn. Dagens svenska religiösa samhälle är inte det samma som gårdagens.

Ulf Lönnberg

DN om omvändelseterapi

”Under våren lade regeringen fram ett nytt lagförslag. Det ska bli tydligare vad som gäller för att få bidrag – och omvändelseterapi ska tydligt bryta mot ”samhällets grundläggande värderingar”. Om riksdagen senare ställer sig bakom förslaget kan den nya lagen träda i kraft i januari 2023.”

Länk till artikeln Myndigheten granskade aldrig ”omvändelse” – delade ut miljonbidrag

DN granskar: Så vill religiösa församlingar ”omvända” homosexuella – får miljoner i bidrag

Religiösa församlingar får miljonbidrag från staten för att stärka svenska värderingar och demokrati. Bakom stängda dörrar erbjuder ledningen både instruktioner och verktyg för hur homosexuella personer kan ”omvändas”.

Till DN

Widar Andersson: Berätta gärna vad ni hittar under stenarna ni vänder på

(Folkbladet 18/5 -22) Det ”vanskliga” med regeringens viktiga och välkomna korståg är att man fortsätter att tassa och humma om vad saker och ting egentligen handlar om. Behovet för det nya ”demokrativillkor” som regeringen vill införa för all offentlig bidragsgivning, inklusive Allmänna Arvsfonden, har framförallt uppkommit genom en omfattande invandring från muslimska länder vilket har givit antidemokratiska rörelser och trosinriktningar, som till exempel Muslimska Brödraskapet, vidgade tillväxtmöjligheter. Det är viktigt för demokratin att demokratiska makthavare inte bara vänder på stenar utan också berättar vad de hittar där under.

https://folkbladet.se/ledare/kronika/artikel/beratta-garna-vad-ni-hittar-under-stenarna-ni-vander-pa/rk70yozj