KD: Klassa synagogor som skyddsobjekt

Ebba Busch och Mikael Oscarsson (kd) skriver:

”Säkerhet är en av de viktigaste frågorna för judiskt liv i Sverige. För de judiska församlingarna är säkerhetsarbetet en stor ekonomisk börda. Att judiska skolor utsätts för vandalism och behöver tillhandahålla säkerhetsvakter för att skydda eleverna hör inte hemma i en demokrati.

Vi menar att judiska institutioner bör kunna klassas som skyddsobjekt.”

Länk till hela artikeln i Dagen

Finland: unikt fall mellan religion och hets (Yle)

Kimmo Nuotio, professor i straffrätt vid Helsingfors universitet: -Religionsfriheten garanterar att man ska få tro och utöva sin religion, men samtidigt är Räsänen också politiker och själva texten skrevs medan riksdagen behandlade ett initiativ om samkönat äktenskap.

Nuotio lyfter också fram aspekten att det är tillåtet att uttala sig lite hårdare i en politisk kontext än i andra sammanhang.

Matti Tolvanen, professor i straffrätt och processrätt vid Östra Finlands universitet: – Jag har sett direkta krav om att lägga ner åtalet, men det kommer förstås inte på fråga. Det skulle ha varit bättre om stödförklaringarna inte hade skickats, eftersom de kan göra bilden av rättsfallet mer diffus. Jag litar ändå fullständigt på att fallet behandlas utifrån enbart juridiska grunder.

Denna och fler artiklar om detta fall finns på svenska.yle.fi

Se även Hufvudstadsbladet

Bra att Skurups och Staffanstorps slöjförbud ska prövas i högsta instans

På Fejan skriver Göran Gustavsson https://www.facebook.com/goran.gustavsson.5

Ulf Lönnbergs kommentar: Bra och klargörande! Dagens och morgondagens religionsfrihet ska ha tydliga rättigheter men också preciserade begränsningar inom ramen för FNs konventioner. Hör kommer vi att behöva tydliga besked från partierna och enskilda riksdagskandidater inför valet i sept 2022!!

På FaceBook skriver Göran Gustavsson https://www.facebook.com/goran.gustavsson.5

”Är det här en liten nätt ”huvudduk” eller ens en sjal-slöja? Det är HIJAB saken gäller, den religiösa klädsel som bara lämnar ett månansikte kvar och som ska vara tillräckligt bylsig och täcka armar och ben. När jag möter förskolebarn här i Hagsätra, klädda på samma sätt som sina mödrar och på väg till dagis, då får jag en klump i magen. Den här munderingen signalerar en hederskontext där flickorna är uteslutna från bad och lek, sång och dans, naturlig samvaro med pojkar och förutbestämmelse för tidiga äktenskap med någon föräldrarna har valt. Som far till två döttrar som nu är fria och stolta kvinnor reagerar jag starkt mot den barnmisshandel och den könstukt hijab på små flickor innebär. Jag hoppas att högsta förvaltningsdomstolen ska fatta beslut som gör det möjligt att befria minderåriga flickor och unga tjejer från religiösa bojor åtminstone på dagis och i grundskolan.”


https://sverigesradio.se/artikel/provning-av-slojforbud-i-hogsta-instans?fbclid=iwar2v2ira7ovrag_78xv0ndhnt_qcdmiikxovm3lcr1vjx5btvdpvmpiqk3y

Tidskriften Signum: ”EU-ansvarig för religionsfrihet”

EU ska enligt EU-kommissionens vice ordförande Margaritis Schinas snart få ett nytt ombud för religionsfrihet.

Schinas dementerade därmed antagandet att det fanns principiellt motstånd mot en sådan befattning. Kommissionen måste dock ta hänsyn till ˮåtskilliga perspektivˮ. Vidare behövs det någon med erfarenhet av EU-politik, med förmåga att hävda sig internationellt och med ett stort nätverk. En sådan profil är det inte många som lever upp till, sade Schinas i en intervju i Bryssel med den tyska katolska nyhetsbyrå KNA, som offentliggjordes på tisdagen.

Länk till Signums artikel

Ledarsidorna.se: ”Så bidrar Qatar till att destabilisera, radikalisera och polarisera Sverige”

Ledarsidorna.se skriver:https://ledarsidorna.se/2022/01/sa-bidrar-qatar-till-att-destabilisera-radikalisera-och-polarisera-sverige/

Moskén i Örebro erhöll mellan 2007 och 2017 2,4 miljoner US-dollar och rapporten lyfter särskilt fram den radikaliserande miljö som moskén utgör med oomtvistliga länkar till terroristorganisationen IS. Även Gävle moské, eller Al Rashideen – moskén, har erhållit finansiering om en miljon US-dollar. Källa Middle East Forumhttps://www.meforum.org/62948/qatari-data-reveals-funding-of-hardline-islamists?goal=0_086cfd423c-9ce3c40b89-34109741&mc_cid=9ce3c40b89&mc_eid=f1856c4802

(S) behåller greppet om Svenska kyrkan

Tidningen Dagen har intervjuat den nya kulturministern Jeanette Gustafsdotter, hon svarar bl a: “Vad gäller partiernas roll i Svenska kyrkans styrning finns det flera poänger med att ha politiska nomineringsgrupper”.

Ulf Lönnbergs kommentar (finns också på sajten Ifrågasätt):

Kulturminister Jeanette Gustafsdotter (S) tar som sin uppgift att återuppliva socialdemokraternas korporativistiska ideal från partiets tidigare styrkeposition då individens livsresa skulle gå kollektivt via Unga Örnar, KF och fram till slutstationen Fonus.

Visst, med ministeruppdraget följer att arbeta i takt med uppdragsgivaren (s). Olyckligt att hon inte ges utrymme för en seriös diskussion om omfattningenen och formerna för statligt-ideologiskt inflytande på kultur och religion. (S) hymlar ju inte med sin vilja att påverka kulturen. Det vet väljarna. Att urskiljningslöst koppla samma grepp om religion och samfund är partipolitiskt konsekvent. Men också en oroande signal om att befästa den kollektivistiska vägen framåt religionspolitiskt trots att religioner. har olika förhållningssätt till å ena sidan jagets individuella tillit till andra och å den andra där religösa krafter som manar till jagets/individens ansvar inför kollektivet.

Kulturministern rör sig här i gränslandet mellan den västerländska kristna traditionen att över tid utveckla rågången mot politiken och de politiska krafter som välkomnar religiösa och politiska visioner som går hand i hand.

Socialdemokraterna borde istället lämna Svenska kyrkan interna demokratiprocesser.

BLT-ledare: Är det för mycket begärt att inte vilja finansiera en sekt?

Med anledning av senaste offentliga bidraget till Jehovas Vittnen:

”ändå ställer sekulära partier upp i Svenska kyrkans val och via skattsedeln tvingas vi alla finansiera allt från Jehovas vittnen till Islamiska Fatwabyrån. Varför inte låta de troende själva finansiera sina verksamheter? Är det för mycket begärt 2022?”

Länk till BTL- ledaren d 22/1

DEBATT – Dagens Juridik: ”Vaccinpass vid religiösa sammankomster strider inte mot religionsfriheten”

Nils Britton, jur stud och ledare på konfirmationsläger

Sammanfattningsvis är möjligheten till krav på vaccinationsbevis i vid religiösa sammankomster, av allt
att döma, förenligt med skyddet för religionsfriheten.

Religiösa sammankomster i kyrkan omfattas överhuvudtaget inte av religionsfriheten, utan av mötesfriheten. En möjlig förklaring till varför lagstiftaren tillskrivit riksdagen jämbördig kompetens att begränsa antalet på en ishockeymatch som på en gudstjänst, är att religionens jämförelsevis svaga ställning i Sverige inte gör det motiverat att religiösa sammankomster ska ha en särställning. Lagstiftaren kan på så vis anses ge uttryck för att det är lika stor rättighet för en supporter att få gå och se sitt hockeylag, som för en kristen att gå på söndagsgudstjänst. Coronapandemin har tvingat riksdagen att göra rättighetsinskränkningar som saknar motstycke i modern tid, och dessutom på rekordkort tid. Därför är det bra och viktigt att beslut ifrågasätts av olika instanser i samhället, men i fallet med vaccinpass vid religiösa sammankomster kan det konstateras att det visst är förenligt med religionsfriheten. Något som kan vara bra att veta ifall ytterligare smittskyddsåtgärder krävs för att spara liv eller avlasta sjukvården!

Länk till Dagens Juridik

DEBATT: ”Vaccinpass vid religiösa sammankomster strider inte mot religionsfriheten”