DN granskar: Så vill religiösa församlingar ”omvända” homosexuella – får miljoner i bidrag

Religiösa församlingar får miljonbidrag från staten för att stärka svenska värderingar och demokrati. Bakom stängda dörrar erbjuder ledningen både instruktioner och verktyg för hur homosexuella personer kan ”omvändas”.

Till DN

UNT – Sakine Madon: Med skrämsel och splittring som politisk metod

Yüksel hävdar att partiets väljargrupp ”fullständigt struntar” i om ”en individ är valbar där eller inte”. Magnus Hagevi, professor i statsvetenskap, påpekar i Expressenartikeln att väljarna förs bakom ljuset. Han säger sig aldrig tidigare ha hört talas partier som gjort så här.

Länk till UNT

Bulletin-ledaren: ”Vänlig men bestämd mot islamism”

Korn refererar i ledaren till filosofen Roger Scritons essä Defending the West som tydliggör principiella och praktiska skillnader mellan islamsk syn på lag och moral som oskiljaktiga på religiösa grunder.

En viktig text som tydligt och pedagogiskt klargör varför och hur vi väst politiskt måste försvara vår rättsordning mot de krafter som med religiösa motiv och övertygelser argumenterar för sharialagar.

Det går inte att ändra eller bryta mot svensk lag i religionsfrihetens namn. /Ulf Lönnberg

Bulletin/Korn: ”Västvärlden kan se en skillnad mellan en omoralisk handling och en förbjuden handling. Många av oss ser exempelvis otrohet som en omoralisk, men vi önskar inte att de som är otrogna ska straffas i domstol.” LÄNK TILL HELA LEDAREN >

https://www.bulletin.nu/korn-vanlig-men-bestamd-mot-islamism

https://www.bulletin.nu/korn-vanlig-men-bestamd-mot-islamism

Barometern-ledaren: Läromedel håller inte måttet

”Kristendomen och det judisk-kristna kulturarvet har en särställning i vårt land – såväl i förfluten tid som i samtiden. Om läromedlen i religion är så undermåliga innebär det därför att det inte enbart är kunskapsförmedlingen som uteblir, utan barn och unga berövas tolkningsnycklar till det egna kulturarvet.”

Till Barometerns ledare 2 juli

…tolkningsnycklar till det egna kulturarvet.

Gatestone Institute: Demografin styr demokratin

”Detta är en faktisk fragmentering och ja, risken existerar, och i vilket fall som helst tror jag att den demografiska förändringen i Europa är enorm. Det historiska folket i vissa kommuner och regioner håller på att bli en minoritet.”

Alain Finkielkraut i en intervju med den franska tv-kanalen Europe 1: ”Detta är en faktisk fragmentering och ja, risken existerar, och i vilket fall som helst tror jag att den demografiska förändringen i Europa är enorm. Det historiska folket i vissa kommuner och regioner håller på att bli en minoritet.”

Hanteringen av Molenbeek är ett typexempel på detta: auktoriseringar som enkelt berättigats utan kontroll av öppning och funktion av moskéer, islamistiska privatskolor, kultur- och sportklubbar som generöst subventionerats av Saudiarabien.”

https://sv.gatestoneinstitute.org/18670/europa-demografin-styr-demokratin#.https://sv.gatestoneinstitute.org/18670/europa-demografin-styr-demokratin#.

NWT-ledaren: Liberalerna glömmer religionsfriheten

”Partiledaren Johan Pehrson motiverar förslaget med att ”lära sig om en speciell religion, att ha den prägeln, det får man lösa på annat sätt som förälder”. Han hänvisar även till att finns ”utmärkta” söndagsskolor för ändamålet.”

Till NWT-ledaren den 1 juli

”För många troende elever är sådana möjligheter viktiga. När Sveriges kristna råd år 2020 genomförde undersökningen ”Unga troende i samhället” visade det sig att nästan hälften av kristna ungdomar upplevt kränkningar på grund av sin tro, varav var fjärde från lärare. För dem kan konfessionella skolor utgöra en fristad där deras tro respekteras.”

Ur Mauricio Rojas krönika: Nu vet vi bättre

: ”Invandringspolitiken, bidragssystemet, omhändertagandementaliteten, de låga förväntningarnas förakt mot ”de svaga”, flatheten mot de kriminella, bristande självaktning för den svenska identiteten och kulturen, den segregerande multikulturalismen, våra exkluderande arbetsmarknadsregler, det är exempel på vad kan och bör göras om.

Mäktar vi med allt detta och lite till? Om inte, då är det varken profetens, de stenkastande huliganernas eller Koranbrännarens fel, utan vårt.”

Länk till Axess

DOKU.nu: -Med en ny generation föddes woke-islamismen

Vidinos analys är att wokeism passar delar av den islamistiska aktivismens målsättningar. Idéer som går ut på att peka ut ”vithet” eller ”kolonial blick” som orsaker till påstått förtryck av muslimer passar in i islamismens historia. Den började nämligen under sent 1920-tal som en oppositionsrörelse bland annat mot väst i allmänhet och kolonialism i synnerhet, vilket förövrigt fortfarande påstås vara grundproblemet för många muslimska omgivningar i Mellanöstern.”

Till artikeln på https://doku.nu/2022/06/22/med-en-ny-generation-foddes-woke-islamismen/

Att föra in krav på “kristen tradition” i skollagen är möjligt

(Dagen 22 juni 22) På ledarplats i Dagen välkomnar Frida Park (18/6) KD:s initiativ att styra upp de huvudmän som i sina konfessionella friskolor “inte sköter sig och indoktrinerar elever på ett sätt som inte är förenligt med svensk läroplan”. Ledaren fokuserar på om detta är möjligt och vilka konsekvenser det skulle kunna få. Just en sådan religionspolitisk debatt behöver Sverige.

I skolans läroplan står att skolarbetet ska bedrivas “i överensstämmelse med den etik som förvaltats av kristen tradition och västerländsk humanism”. Att föra in samma krav i skollagen är möjligt. Begreppet kristen är inget juridiskt tabu. Till det begreppet apostroferas också i Sveriges successionsordning. Där stipuleras att vår statschef ska bekänna sig till den rena evangeliska läran som den är beskriven av den Augsburgska trosbekännelsen från 1593.

Religionsfriheten inskränks inte av KD:s lagförslag. Populister och rasister må triggas. Fundamentalistiska uttolkare av religiösa urkunder kommer att ta stor plats i debatten. Mest kommer sannolikt de med muslimsk tro att höras. Men även uttalat kristna debattörer ser det som att “staten kryper närmare inpå” så snart en religiös företeelse ifrågasätts av politiker.

Jurister kommer att genomlysa hur KD-initiativet ska tolkas och tillämpas. Teologer och andliga ledare – oavsett trostillhörighet – kommer att fråga var religionsfrihetens gränser går och vilken betydelse det har.

Extremistiska religionsföreträdare – sannolikt främst muslimska – kommer att tolka och nyttja situationen annorlunda. Vissa kommer att hävda att förslaget är diskriminerande, islamofobiskt och att det skulle inskränka på deras religionsfrihet i Sverige.

Men lagförslaget handlar om de religiösa ledare som i religionsfrihetens namn tar sig rätten att avvika från skolans läroplan och trotsa angivna demokratikriterier. Mot fiffel och bedrägeri har vi redan fungerande lagstiftning, även ägar- och ledningsprövning.

Vi ska upprätthålla vår demokrati och rättsordning med legala rättigheter och begränsningar inom ramen för FN:s konventioner. Vi ska ha en reformerad religionsfrihet som accepteras och värnas av folkmajoriteten.

Det innebär inte att muslimer måste ha rättighet till böneutrop, påtvingade klädkoder på skolbarn, oskuldskontroller och olika juridiska rättigheter och skyldigheter för män och kvinnor.

Europakonventionen om de mänskliga rättigheterna och grundläggande friheterna gäller som lag i Sverige. I artikel 9.2 finns villkor för undantag i religionsfriheten.

Den kontraproduktiva eftergiftspolitiken i religionsfrihetens namn mot teokratiska strömningar och politisk islam ska upphöra. Dags att försvara vår rättsordning.

Ulf Lönnberg

(L):s konfessionella undantag

”Att det för många är såpass viktigt att uppfostras i en viss tradition, inser paradoxalt nog Liberalerna själva. Johan Pehrson vill nämligen se ett särskilt undantag för de nationella minoriteterna. Att till exempel judar får behålla sina trygga rum är välkommet, men varför ska inte övriga trosuppfattningar ges samma möjlighet?Länk till hela artikel

Se även Ulf Lönnberg i Dagen: I skolans läroplan står att skolarbetet ska bedrivas “i överensstämmelse med den etik som förvaltats av kristen tradition och västerländsk humanism”. Att föra in samma krav i skollagen är möjligt. Begreppet kristen är inget juridiskt tabu.