Publicerat

Skrota lagen om Svenska Kyrkan Ulf Lönnberg/Bullentin 4 maj 2022 Svenska kyrkans myndighetsaktivism och politiska propagerande måste få ett slut, skriver dagens debattör Ulf Lönnberg, och föreslår ett antal reformer för statens förhållande till trossamfunden.

Ulf Lönnberg: Politisk konsensus inget självändamål kristenheten ”Men utan rågång mellan religiös konsensus och polarisering å ena sidan och politisk konsensus och polarisering å den andra blir Gustafssons parti konfessionellt eller så blir hans rörelse en sektliknande organisation utan boskillnad mellan politik och religion.” Se hela artikeln > Kyrkans tidnings den 13 maj 2021

Hanson Blücher: Minimera religionen i de offentliga rummet ”Jag tycker att det är ett grundläggande fel att dela in människor i vi och dem. Detta gör islam genom att dela in människor i trogna och otrogna. I sin bok påtalar islam därutöver bland annat negativ behandling av de otrogna. – – Historien visar att det är en tidsfråga innan en del av dessa konflikter leder till krig. Se hela artikeln > Göteborgs-Posten 10 november 2020

Alltid fruktbart att diskutera demokratiska principer Ulf Lönnberg 4 nov 2020 Vi ska försvara liberala sociala strukturer och yttrandefrihet å ena sidan och motarbeta religiöst ojämlika sociala strukturer enligt politisk islam å den andra.- – Kyeyune deklarerar sin undfallenhet för religiöst motiverade begränsningar av yttrandefriheten. Han krattar i manegen för förbud mot blasfemi i svensk lagstiftning.

Religiöst omvandlingstryck i Sverige Ulf Lönnberg 16 0kt 2020
En mindre andel av de som kommit till Sverige från totalitära och teokratisk regimer kräver i religionsfrihetens namn parallell religiös rättsordning, religiöst motiverade klädkoder, könsseparerade badtider, böneutrop och olika rättigheter för män och kvinnor.

Nej till religiöst anpassad lagstiftning Ulf Lönnberg 7 sept 2020, replik på Ordförande i Islams Ahmadiyya Församling Waseem Zaffars artikel Att bränna Koranen borde vara ett hatbrott mot muslimer den 26 aug. En sådan lag skulle förstärka den svenska kontraproduktiva identitetspolitiken och fjärma oss från d en demokratiska, sekulära rättsstatens grundfundament. Den skulle ge nytt utrymme för religiösa krafter som inte vill respektera vår religionsfrihet.

Humanisternas reformförslag utan precision Ulf Lönnbergs replik på DN-debatt 22/8 2020 ”Patrik Lindenfors och Ulf Gustafsson från Humanisterna föreslår (DN Debatt 23ds) att skolans religionskunskap byter namn till livsåskådningskunskap – – – Men med ett namnbyte till ’Livsåskådningskunskap och religionsfrihet’ skulle statens sekulära roll behandlas mer träffsäkert.”

Med religionsfobi vänder Humanisterna värderingsfrågorna ryggen, Ulf Lönnberg 20 aug 2020 ”Humanisterna, SKR och andra aktörer med fokus på livsåskådning och människovärde bör med sina ingångsvärden ta sig an samhällets och medborgarnas rehabilitering under och efter coronan – alldeles oavsett om regeringen ber om någon kommissionsmedverkan eller ej.”

Svenska kyrkans religionsdialog i farligt gränsland – Kyrkans tidning Ulf Lönnberg/Kyrkans tidning 17 mars 2020
I religionsfrihetens namn ryms inte vilka handlingar som helst – och inte heller samhällsomstörtande opinionsbildning med hot och våld – inom svensk lag. Men i sin ambitiösa religionsdialog rör sig Svenska kyrkan i ett farligt gränsland. >>På denna debattinlägg replikerar Peter Lööv Roos, samordnare för interreligiösa frågor i Svenska kyrkan: ”Sorgligt när muslimer utmålas som hot”

Dags att granska politiska och religiösa ledares syn på religionsfriheten – Ulf Lönnberg 14 februari 2020 ”Båda [J Segersam (kd) och Dagens ledarsida] vill garantera att kristen mission ska fortgå samtidigt som humanistisk acceptans ska upprätthållas mellan troende med olika religiösa tillhörigheter eller ingen alls.
Samtidigt har religionerna satt avtryck i politiken och så även tvärt om. Politiska ledare har i alla tider haft att förhålla sig till religionen – antingen som dess beskyddare eller dess utnyttjare för egna syften.”

Förslag. ”Alla samfund ska ha en ´ansvarig förkunnare´ ” – Dagen 31 jan 2020 Artikeln av Jacob Zetterman, tidningen Dagen: Med en 100-sidig skrift vill näringslivslobbyisten Ulf Lönnberg få upp religionens roll i politiken och föreslår en rad stora förändringar. Det genomgripande temat är att helt klippa banden mellan stat och trossamfund, samt att politiken bör vila på en västerländsk judisk-kristen grund som motar bort inflytande från politisk islam.

Med barnkonventionen ska vi skydda barnen från extremistisk religiös indoktrinering – Ulf Lönnberg 13 januari -20 ”Inom ramen för Barnkonventionen har vi möjlighet att upprätthålla och vidareutveckla Sverige som demokratisk rättsstat på den västerländska judisk-kristna traditionen. Enligt konventionen ska det finnas plats för all religionsutövning inom respektive nations lagar.”

Frikyrkorna måste försvara religionsfriheten – Ulf Lönnberg/Dagen 2 okt -19 ”Vi får inte blunda för att det finns ett religiöst omvandlingstryck i civilsamhället som genererar nya kriterier för vad som är relevant för varje församling. Ute i församlingsmedlemmarnas vardag förändras både de sekulära och religiösa miljöerna med islams frammarsch.”

Pingströrelsen är inte särbehandlad Ulf Lönnberg/Dagen Nyheter 19/7 -19 ”Jag delar Daniel Alms kritik mot de liberala krafter som vill stoppa konfessionella skolor men jag ställer inte upp på hans påstående att de agerar mot ”de rättigheter som kommer med Europakonventionen och som skyddas i den svenska grundlagen.” (Replik till Daniel Alm, föreståndare, Trossamfundet Pingst – fria församlingar i samverkan: Politiker och opinionsbildare, sluta stigmatisera troende)

Dags för vägval i vilsen religionsdebatt – Ulf Lönnberg/Dagen 17 maj -18
Fler religiöst orienterade och fler politiker borde i omsorg om den svenska religionsfriheten, med dess rättigheter och begränsningar, sätta ner foten i vårt vilsna religionspolitiska samtal. (Replik till Alf Linderman, direktor på Sigtunastiftelsen och docent i religions­sociologi: ”Krockar tron med det sekulära?”)

Svensk religionsfrihet hotas av islamistiska grupperingar – Ulf Lönnberg/ Världen idag 24 jan -18
I denna vår traditionellt kristna miljö underhåller och vidareutvecklar vi vår demokratiska rättsstat. Över tid är vår religionsfrihet garanten för tolerans med tydliga förbud mot religiöst påtvingande agerande.

Stefan Löfvens uttalande kan trigga islamister – Ulf Lönnberg Dagens samhälle 27 juni 2017 Rättsstaten kräver tydlig rågång mellan makt och verkställighet. Stefan Löfvens uttalande om vigsel av samkönade par suddar ut den gränsen.

Kyrkans dogmer och ideal utmanas – Ulf Lönnberg/Kyrkans tidning 20 dec -13 ”Svenska kyrkan,en social rörelse Idag står vi inför nygamla krafter som systematisk utmanar en anständig och etisk hållbar människosyn. Omsorgen om och försvaret av alla människors lika värde har både en existentiell bäring och en partipolitisk tillämpning. (Replik till Tomas Franssons ”Stoppa den sociala ojämlikheten” i Kyrkans Tidning den 12/12-13)