Artiklar

Nej till religiöst anpassad lagstiftning Ulf Lönnberg 7 sept 2020, replik på Ordförande i Islams Ahmadiyya Församling Waseem Zaffars artikel Att bränna Koranen borde vara ett hatbrott mot muslimer den 26 aug.

En sådan lag skulle förstärka den svenska kontraproduktiva identitetspolitiken och fjärma oss från den demokratiska, sekulära rättsstatens grundfundament. Den skulle ge nytt utrymme för religiösa krafter som inte vill respektera vår religionsfrihet.

Humanisternas reformförslag utan precision Ulf Lönnbergs replik på DN-debatt 22/8 2020

Patrik Lindenfors och Ulf Gustafsson från Humanisterna föreslår (DN Debatt 23ds) att skolans religionskunskap byter namn till livsåskådningskunskap – – – Men med ett namnbyte till ”Livsåskådningskunskap och religionsfrihet” skulle statens sekulära roll behandlas mer träffsäkert.

Med religionsfobi vänder Humanisterna värderingsfrågorna ryggen, Ulf Lönnberg 20 aug 2020

Humanisterna, SKR och andra aktörer med fokus på livsåskådning och människovärde bör med sina ingångsvärden ta sig an samhällets och medborgarnas rehabilitering under och efter coronan – alldeles oavsett om regeringen ber om någon kommissionsmedverkan eller ej.

Vvvv

Svenska kyrkans religionsdialog i farligt gränsland – Kyrkans tidning Ulf Lönnberg/Kyrkans tidning 10 mars 2020
I religionsfrihetens namn ryms inte vilka handlingar som helst – och inte heller samhällsomstörtande opinionsbildning med hot och våld – inom svensk lag. Men i sin ambitiösa religionsdialog rör sig Svenska kyrkan i ett farligt gränsland. >>På denna debattinlägg replikerar Peter Lööv Roos, samordnare för interreligiösa frågor i Svenska kyrkan: ”Sorgligt när muslimer utmålas som hot”

Dags att granska politiska och religiösa ledares syn på religionsfriheten – Ulf Lönnberg 14 februari 2020
Båda [J Segersam (kd) och Dagens ledarsida] vill garantera att kristen mission ska fortgå samtidigt som humanistisk acceptans ska upprätthållas mellan troende med olika religiösa tillhörigheter eller ingen alls.
Samtidigt har religionerna satt avtryck i politiken och så även tvärt om. Politiska ledare har i alla tider haft att förhålla sig till religionen – antingen som dess beskyddare eller dess utnyttjare för egna syften.

Förslag. ”Alla samfund ska ha en ´ansvarig förkunnare´ ” – Dagen 31 jan 2020 Artikeln av Jacob Zetterman, tidningen Dagen: Med en 100-sidig skrift vill näringslivslobbyisten Ulf Lönnberg få upp religionens roll i politiken och föreslår en rad stora förändringar. Det genomgripande temat är att helt klippa banden mellan stat och trossamfund, samt att politiken bör vila på en västerländsk judisk-kristen grund som motar bort inflytande från politisk islam.

Med barnkonventionen ska vi skydda barnen från extremistisk religiös indoktrinering – Ulf Lönnberg 13 januari -20

Bildresultat för barnkonventionen bilder

Inom ramen för Barnkonventionen har vi möjlighet att upprätthålla och vidareutveckla Sverige som demokratisk rättsstat på den västerländska judisk-kristna traditionen. Enligt konventionen ska det finnas plats för all religionsutövning inom respektive nations lagar.

Frikyrkorna måste försvara religionsfriheten – Ulf Lönnberg/Dagen 2 okt -19
Vi får inte blunda för att det finns ett religiöst omvandlingstryck i civilsamhället som genererar nya kriterier för vad som är relevant för varje församling. Ute i församlingsmedlemmarnas vardag förändras både de sekulära och religiösa miljöerna med islams frammarsch.

Pingströrelsen är inte särbehandlad Ulf Lönnberg/Dagen Nyheter 19/7 -19
Jag delar Daniel Alms kritik mot de liberala krafter som vill stoppa konfessionella skolor men jag ställer inte upp på hans påstående att de agerar mot ”de rättigheter som kommer med Europakonventionen och som skyddas i den svenska grundlagen.” (Replik till Daniel Alm, föreståndare, Trossamfundet Pingst – fria församlingar i samverkan: Politiker och opinionsbildare, sluta stigmatisera troende)

Om böneutrop anses okej måste lagen ändras – Ulf Lönnberg/Dagens Samhälle 26 nov -18
Den svenska religionsfriheten får inte kidnappas av kristna måttlösa missionärsättlingar, islamska fundamentalister eller av likgiltiga politiker. Spänningsfältet ska hanteras för vad det är: en religionspolitisk sakfråga.

Dags för vägval i vilsen religionsdebatt – Ulf Lönnberg/Dagen 17 maj -18
Fler religiöst orienterade och fler politiker borde i omsorg om den svenska religionsfriheten, med dess rättigheter och begränsningar, sätta ner foten i vårt vilsna religionspolitiska samtal. (Replik till Alf Linderman, direktor på Sigtunastiftelsen och docent i religions­sociologi: ”Krockar tron med det sekulära?”)

Svensk religionsfrihet hotas av islamistiska grupperingar – Ulf Lönnberg/ Världen idag 24 jan -18
I denna vår traditionellt kristna miljö underhåller och vidareutvecklar vi vår demokratiska rättsstat. Över tid är vår religionsfrihet garanten för tolerans med tydliga förbud mot religiöst påtvingande agerande.

Kyrkans dogmer och ideal utmanas – Ulf Lönnberg/Kyrkans tidning 20 dec -13
Svenska kyrkan,en social rörelse Idag står vi inför nygamla krafter som systematisk utmanar en anständig och etisk hållbar människosyn. Omsorgen om och försvaret av alla människors lika värde har både en existentiell bäring och en partipolitisk tillämpning. (Replik till Tomas Franssons ”Stoppa den sociala ojämlikheten” i Kyrkans Tidning den 12/12-13)