Europarättens riktlinjer rymmer hänsynstagande till medborgarnas religion.

I Svensk tidskrift avslutar Christian Braw sin artikel Lag och religion i Sverige (nätet 3/3 23) ”Även om Europarätten är en integrerad del av svensk rätt, är det uppenbart att vi inte är framme än. Europarättens riktlinjer pekar klart mot ett hänsynstagande till medborgarnas religion.”

En mycket informativ text om olika yttringar i vårt religiösa landskap som de politiska partierna har att förhålla sig till. Påtryckningar från olika religioners företrädare kommer sannolikt att öka över tid. Sedan drygt tre år driver jag bloggen www.svenskreligionspolitiskdebatt.com för att inspirera de politiska partierna i religionspolitiska spörsmål. Vilka hänsyn ska tas till religiösa yttringar. Vilka religiösa traditioner ska skyddas i svensk lag. Vilka religiösa yttringar och praktiska tillämpningar ska förbjudas.

Hur utformar vi en religionsfrihet som med tydliga rättigheter och preciserade begränsningar accepteras av religiösa företrädare och som speglar medborgarnas allmänna rättsmedvetande SAMTIDIGT som vi värna den västerländskt kristna traditonella som tjänat oss väl och så ska göra framgent.

Christian Braw påvisar i sin text vilket juridiska utrymme som finns för religionspolitisk positionering och även vad som eventuellt behöver reformeras för att värna västerländskt kristen tradition i Sverige.

Ulf Lönnberg

Polisens nya riktlinjer om ”extensiv tolkning” av ordningslagen (om koranbränning)

Till den 8 februari sökte en kulturförening demonstrationstillstånd utanför Turkiska ambassaden (för att demonstrera mot pågående NATO-process). Kulturföreningen nekades tillstånd. Ett annat demonstrationstillstånd sökes till måndagen den 13 febr. En man ville demonstrera och bränna en koran utanför Irans ambassad. Båda besluten har överklagats.

Polisen håller fast vid sitt beslut. Till Förvaltningsrätten skrev polismyndigheten att ”beslutet har fattats i dialog med Säkerhetspolisen i syfte att, i en extraordinär situation, reducera attentatshotet”.

Just den 8 februari hade Polisens rättsavdelning kommit med ett särskilt dokument som slår fast att koranbränningar inte ska tillåtas i Sverige. Det gäller endast koranen, inga andra religiösa urkunder nämns.

Polisen ska enligt det särskilda dokumentet ”göra en extensiv tolkning” av ordningslagen eftersom just koranbränningar ses som ett ökat attentatshot mot Sverige och svenska intressen.

Polisen Martin Marmgren, tidigare riksdags­ledamot (MP), berättar i sin debattartikel ”Skamligt att vi viker oss för hot och våld” (SvD 26 febr) att polisen med anledning av sitt beslut internt skickade ut ett ”häpnads­väckande faktablad” med talepunkterna: ”vårt uppdrag har alltid varit att skydda varje medborgares rätt att yttra en åsikt. För tillfället behöver vi göra undantag från dessa principer.” Vidare refererar Marmgren att samman­komster som innefattar att man bränner koranen ”ska förhindras eller upplösas”.

Till saken hör också att koranbränning aldrig prövats som hatbrott.

Intressant att se hur de politiska partierna reagerar på gällande lagstiftning och och ev konsekvenser av HFD:s beslut.

Sverige behöver en vidareutvecklad religionsfrihet med tydligare rättigheter och mer preciserade begränsningar.

I Sverige saknar de politiska partierna utarbetade religionspolitiska program. De religionspolitiska positioneringar som finns – ofta knapphändiga – redovisas i partiernas allmänna principprogram och utgör som sådana sällan eller inte alls ett specifikt politiskt sakområde.

Religioner och dess utövare ska i Sverige garanteras rättigheter i religionsfriheten. I svensk lagstiftning ska vi också fastställa religionsfrihetens nödvändiga begränsningar inom ramarna för FN:s mänskliga rättigheter och Europadeklarationen.

Vi rör oss här på ett i Sverige ännu relativt oprövat gränsområde mellan religionsfrihetens rättigheter och begränsningar.

Ulf Lönnberg

Världen Idag: ”Nigeria och Ryssland utpekas för brott mot religionsfriheten”

Nigeria och Ryssland utpekas för brott mot religionsfriheten”

Ryssland bör fortsatt, och som enda europeiska land, betecknas som en av de värsta religionsfrihetsbovarna i världen. Det konstaterar USA:s kommission för internationell religionsfrihet, USCIRF och insisterar på att USA:s utrikesdepartementet ska ge samma status till Nigeria.

Länk till artikeln

Ulf Lönnberg: Religionsfriheten och vårt kristna arv

Elisabeth Ohlson i GP: ”Rätten till religion får aldrig trumfa rätten att kritisera religion”

Ur Elisabeth Ohlsons artikel:

”Vi måste förstå att problemet med rasism och hat inte försvinner med en blasfemilag. Att förbjuda att häda skulle tvärtom innebära förödande konsekvenser för yttrandefriheten. Det skulle på ett problematiskt sätt stärka religionens position så att den väger tyngre än staten och lagen. Rätten till sin religion skulle trumfa rätten att få yttra sig kritiskt mot religion. – – Att förbjuda en koranbränning, Mohammedkarikatyrer eller mina bilder som hädar Jesus är fel. I yttrandefriheten ingår besvärliga konstverk, provocerande böcker och plumpa demonstrationer. Det som behövs är större kunskap – om fattigdom och utanförskap, vad det gör med människor och hur det triggar religiös extremism. Vi behöver också, i vårt sekulariserade Sverige, en ökad förståelse för de religioner som finns här.”

Länk till hela debattartikeln

Elisabeth Ohlson, bildkonstnär, debattör och hedersdoktor vid Högskolan Väst