Sekulär religionspolitik

Inspirationsblogg för en svensk religionspolitisk debatt om religionernas plats i vår demokrati.

Individen – med eller utan religiös tillhörighet – ska i svensk lag garanteras religionsfrihet med tydliga rättigheter och preciserade begränsningar inom FN:s och Europadeklarationens mänskliga rättigheter. Vi ska försvara religiöst utövande individers och gruppers rättigheter och sätta gränser mot religiöst maktmissbruk i religionsfrihetens namn.

Utan en grundlagsfäst religionsfrihet med rättigheter och begränsningar fungerar ingen demokrati.

Inför valet 2022 behöver de politiska partierna i Sverige utveckla en förutsägbar rättssäker och uppdaterad religionsfrihet för att upprätthålla Sverige som demokratisk rättsstat på västerländsk judisk-kristen tradition.