Sakpolitisk religionspolitik

Senaste inlägget – se BLOGGFLÖDE till höger >>>>>>>>>>>>>>>>>

Utan religionsfrihetens rättigheter och begränsningar – ingen demokrati

Religionspolitiken ska vara ett politiskt sakområde bland andra. Som sådant ska det granskas, analyseras, justeras och vidareutvecklas över tid.Generellt saknar de politiska partierna religionspolitiska program. De religionspolitiska ställningstaganden som finns – ofta knapphändiga – redovisas huvudsakligen i partiernas allmänna principprogram och inte som ett specifikt politiskt sakområde.Nu krävs en tydlig och målmedveten religionspolitik för att upprätthålla förståelse, acceptans och respekt för Sverige som sekulär rättsstat, byggd på den västerländska judiskt-kristna traditionen som tjänat oss väl. Det är i den traditionen – och med en målmedveten religionspolitik – som vi ska försvara trossamfunds och individers religiösa rättigheter och sätta gränser mot religiöst, kollektivt och individuellt maktmissbruk i religionsfrihetens namn.

Debattskriften ”Utan religionsfrihetens rättigheter och begränsningar ingen demokrati” finns på Adlibris som nedladdat dokument eller i pappersupplaga, klicka på bilden till höger.