Regering / utredn

Ku 2018:05 Utredningen om samordning, utveckling och uppföljning för en stärkt minoritetspolitik 

Kontaktuppgifter
Särskild utredare: Ingrid Johansson Lind
Huvudsekreterare: Kaisa Syrjänen Schaal
Sekreterare: Sami Mlayeh
Redovisningsdatum
Utredningen beräknas avsluta sitt arbete senast 29 april 2020.
Mer information
Direktiv 2018:86 Samordning, utveckling och uppföljning för en stärkt minoritetspolitik 
Tilläggsdirektiv 2019:7 till utredningen om samordning, utveckling och uppföljning för en stärkt minoritetspolitik (Ku 2018:05)

S 2018:03 Barnkonventionsutredningen 

Kontaktuppgifter
Särskild utredare: Anders Hagsgård
Huvudsekreterare: Charlotte Palmstierna
Sekreterare: Charlotta Törnell
Sekreterare: Christofer Gatenheim
Redovisningsdatum
Utredningen beräknas slutföra sitt uppdrag senast den 15 november 2020.
Mer information
Tilläggsdirektiv 2019:57 till Barnkonventionsutredningen
Direktiv 2018:20 Kartläggning av hur svensk lagstiftning och praxis överensstämmer med barnkonventionen

A 2019:03 Utredningen om en effektiv och ändamålsenlig tillsyn över diskrimineringslagen 

Kontaktuppgifter
Särskild utredare: Thomas Bull
Huvudsekreterare: Nadia Boussaid Pettersson, tfn 08-405 98 79
Sekreterare: Nina Nordengren, tfn 08-405 94 43
Sekreterare: Anna Rosenmüller Nordlander
Redovisningsdatum
Uppdraget ska redovisas senast den 1 oktober 2020.
Mer information
Direktiv 2018:99 En effektiv och ändamålsenlig tillsyn över diskrimineringslagen
Tilläggsdirektiv 2019:63 till utredningen En effektiv och ändamålsenlig tillsyn över diskrimineringslagen

U 2018:05 Utredningen om en mer likvärdig skola 

Kontaktuppgifter
Särskild utredare: Björn Åstrand
Huvudsekreterare: Gerd Mörck
Sekreterare: Jonas Vlachos
Sekreterare: Anna Bergqvist, börjar 2019-05-09
Sekreterare: Anders Norrlid, börjar 2019-05-13
Redovisningsdatum
Uppdraget ska redovisas senast den 30 mars 2020.
Mer information
Direktiv 2018:71 Ökad likvärdighet genom minskad skolsegregation och förbättrad resurstilldelning