Regering / utredn

Ku 2018:05 Utredningen om samordning, utveckling och uppföljning för en stärkt minoritetspolitik 

Kontaktuppgifter

Särskild utredare: Ingrid Johansson Lind

Huvudsekreterare: Kaisa Syrjänen Schaal

Sekreterare: Sami Mlayeh

Redovisningsdatum

Utredningen beräknas avsluta sitt arbete senast 29 april 2020.

Mer information

Direktiv 2018:86 Samordning, utveckling och uppföljning för en stärkt minoritetspolitik 

Tilläggsdirektiv 2019:7 till utredningen om samordning, utveckling och uppföljning för en stärkt minoritetspolitik (Ku 2018:05)

S 2018:03 Barnkonventionsutredningen 

Kontaktuppgifter

Särskild utredare: Anders Hagsgård

Huvudsekreterare: Charlotte Palmstierna

Sekreterare: Charlotta Törnell

Sekreterare: Christofer Gatenheim

Redovisningsdatum

Utredningen beräknas slutföra sitt uppdrag senast den 15 november 2020.

Mer information

Tilläggsdirektiv 2019:57 till Barnkonventionsutredningen

Direktiv 2018:20 Kartläggning av hur svensk lagstiftning och praxis överensstämmer med barnkonventionen

A 2019:03 Utredningen om en effektiv och ändamålsenlig tillsyn över diskrimineringslagen 

Kontaktuppgifter

Särskild utredare: Thomas Bull

Huvudsekreterare: Nadia Boussaid Pettersson, tfn 08-405 98 79

Sekreterare: Nina Nordengren, tfn 08-405 94 43

Sekreterare: Anna Rosenmüller Nordlander

Redovisningsdatum

Uppdraget ska redovisas senast den 1 oktober 2020.

Mer information

Direktiv 2018:99 En effektiv och ändamålsenlig tillsyn över diskrimineringslagen

Tilläggsdirektiv 2019:63 till utredningen En effektiv och ändamålsenlig tillsyn över diskrimineringslagen

U 2018:05 Utredningen om en mer likvärdig skola 

Kontaktuppgifter

Särskild utredare: Björn Åstrand

Huvudsekreterare: Gerd Mörck

Sekreterare: Jonas Vlachos

Sekreterare: Anna Bergqvist, börjar 2019-05-09

Sekreterare: Anders Norrlid, börjar 2019-05-13

Redovisningsdatum

Uppdraget ska redovisas senast den 30 mars 2020.

Mer information

Direktiv 2018:71 Ökad likvärdighet genom minskad skolsegregation och förbättrad resurstilldelning