Sameh Egyptson replikerar: Normalisering av slöjan är vansinne

Sameh Egytson

I GPdebatt 1/2 Huma Zafar hävdar att hon genom att bära hijab kämpar för kvinnors rätt att slippa bli sexualiserade. Men påbudet om slöjan är en patriarkal idé som går ut på att kontrollera kvinnor och det är vansinne att normalisera den, skriver Sameh Egyptson.

”Huma har valt fel symbol för att protestera mot förtryck mot kvinnor i världen. Hijab ingår i ett system som kräver att samhället totalitärt ska underkasta sig denna hållning och det är det som politisk islam står för. Normalisering av hijab är vansinne och Sverige befinner sig nu på ett sluttande plan mot ofrihet.”

Länk till artikeln http://www.gp.se/1.23840433http://www.gp.se/1.23840433

Ulf Lönnberg i NWT: Utred förbud mot slöja på skolbarn

Teckning: Ulf Lönnberg

Länk till debattartikeln i NWT (om den är låst finns min text nedan)

Det har länge talats om förbud mot slöja på skolbarn och flera partier positionerade sig under förra mandatperioden, skriver Ulf Lönnberg.

I regeringsförklaringen utlovades ett paradigmskifte för att bryta konsekvenserna av ”invandringen till Sverige [som] har varit ohållbar” med löfte att ”inga flickor och kvinnor ska tvingas anpassa sina liv till våldsamma eller kontrollerande män”.

Nu när Högsta förvaltningsdomstolen har klarlagt rättsläget är det tid att agera. Tillsätt snarast en utredning. Den 8 december 2022 meddelade HFD (Mål: 4266-21, 4120-21) att det inte finns stöd i lag för en kommun att i kommunala förskolor och grundskolor att förbjuda huvudduk och liknande plagg. Detta med anledning av Skurups och Staffanstorps beslutat om integrationspolicy bl a med förbud mot slöja på skolbarn.

Det har länge talats om förbud mot slöja på skolbarn och flera partier positionerade sig under förra mandatperioden. I SVT:s intervju den 23 augusti 2019 ville Moderaterna och Sverigedemokraterna utreda frågan. Vänsterpartiet sa nej, Liberalerna hade diskuterat frågan, Centerpartiet föreslog inget förbud och Miljöpartiet tyckte att förbud inte är rätt väg att gå. Socialdemokraterna avböjde att svara och Kristdemokraterna återkom just då inte med något svar.

Men på Expressen Debatt den 22 mars 2021 meddelade KD att de också kommer att verka för att slöjor inte tillåts på flickor i förskolor och i lågstadiet. Liberalerna har, enligt uppgift, diskuterat frågan men ännu inte satt ner foten.

Nu finns förutsättningar att tillsätta en utredning som ska komma med slutbetänkande i god tid före nästa val.

Ulf Lönnberg

Driver bloggen svenskreligionspolitiskdebatt.com

Sarah Kullgren och Soheila Fors, KDkvinnoförbundet: Förbjud slöja på mindre barn i skolan”

Sarah Kullgren, förbundsordförande och Soheila Fors, ledamot i förbundsstyrelsen, båda Kristdemokratiska kvinnoförbundet.

”Även här i Sverige är slöjans vara eller icke vara en fråga som ofta debatteras. Då och då tas plagget i försvar av personer som menar att den egentligen inte är mer än ett plagg som alla andra. Men slöjan är inte vilket plagg som helst, eftersom dess syfte bottnar i att kvinnan har ett ansvar att täcka håret för att inte väcka mannens lustar.”

Länk till artikeln

Ulf Lönnberg kommentar: I svensk lag och inom FN:s konventioner ryms preciserade gränser mot religiöst och politiskt-religiöst maktmissbruk i religionsfrihetens namn. >>>Se gärna vidare på bloggen svenskreligionspolitiskdebatt

Fler lagstadgade helgdagar för judiska högtider i Norge?

Tidskriften Inblick: ”Norska judar stämmer staten”

Förra året upprätthöll det norska Stortinget landets lagar kring helgdagar. Detta till trots kommer de norska judarna att stämma staten och ta ett fall till högsta domstolen, då de vill ha ledigt på fler judiska högtider. – Det bästa vore om vi hade sex valfria helgdagar i tillägg till de tolv kristna vi har idag, skriver Ervin Kohn, ledare för Oslos judar, i en kommentar enligt Times of Israel.

Till artikeln i Inblick