DEBATTbok – Utan religionsfrihet ingen demokrati

Bilden kan innehålla: text där det står ”TELIA 4G 11:43 100 × Ulf Lönnberg Uppdatera Ulf Lönnberg Utan religionsfrihetens rättigheter och begränsningar ingen demokrati 26 inspirationstexter for religionspolitiska samtal 33 religionspolitiska reformer”
Debattboken (102 sidor) kom ut i december 2019 – hela innehållet nedan
felande länkar under uppkoppling – ett fåtal pappersex kvar kan
rekvireras mot portokostnad 44:- kr via Swish 070-568 01 19.
>>Uppdaterad version beräknas komma aug/sept 2021<<

De konkreta förslagen – i punkter

Innehållsförteckning:
Förord
1 Ett politiskt sakområde
2 Individ, politik och tro
3 Religionsfriheten och vårt kristna arv
4 Olika syn på religionsfrihet
5 Mänskliga rättigheter i FN och i Europa
6 Kairodeklarationen versus FN
7 Demokrati och rättsväsende står över religionsfriheten
8 Lagen om trossamfund
9 Ansvarig förkunnare
10 Skrota Lagen om Svenska kyrkan
11 Ingen vigselrätt för trossamfund
12 Kyrkovalen – en religionspolitisk skamfläck
13 Lägg ner Myndigheten för stöd till trossamfund
14 Förstatliga Folkbildningsrådet
15 ”Muslimska (intresse-)partier”
16 Trosfrid, blasfemi
17 Förbud mot slöja/heltäckande plagg
18 Förbjud böneutrop och utländsk finansiering
av moskéer
19 Könsstympning
20 Månggifte

Krönikor:
21 Ingen naturrätt i politiken
22 Religionen – människans evige följeslagare
23 Abrahamitiska religionerna 2.0
24 Nya religiösa rörelser i vid bemärkelse
25 Frikyrkorna och religionsfriheten