DEBATTbok – Utan religionsfrihet ingen demokrati


Innehållsförteckning:
Förord
1 Ett politiskt sakområde
2 Individ, politik och tro
3 Religionsfriheten och vårt kristna arv
4 Olika syn på religionsfrihet
5 Mänskliga rättigheter i FN och i Europa
6 Kairodeklarationen versus FN
7 Demokrati och rättsväsende står över religionsfriheten
8 Lagen om trossamfund
9 Ansvarig förkunnare
10 Skrota Lagen om Svenska kyrkan
11 Ingen vigselrätt för trossamfund
12 Kyrkovalen – en religionspolitisk skamfläck
13 Lägg ner Myndigheten för stöd till trossamfund
14 Förstatliga Folkbildningsrådet
15 ”Muslimska (intresse-)partier”
16 Trosfrid, blasfemi
17 Förbud mot slöja/heltäckande plagg
18 Förbjud böneutrop och utländsk finansiering
av moskéer
19 Könsstympning
20 Månggifte

Krönikor:
21 Ingen naturrätt i politiken
22 Religionen – människans evige följeslagare
23 Abrahamitiska religionerna 2.0
24 Nya religiösa rörelser i vid bemärkelse
25 Frikyrkorna och religionsfriheten