Länksamling

Religiöst inriktade media
Dagen
Hemmets Vän
Kyrkans tidning
Liv & Rätt
Signum
Svenska Journalen
Tro och Politik
Världen Idag

Katolskt Magasin
Katolsk Observatör
RIT – Religionsvetenskaplig Internettidskrift
Signum

Religion News Service
Religion News Blog

Tankesmedjor
Areopagen
Civitas
Claphaminstitutet

Statliga, kommunala organ mm
SST – Nämnden för statligt stöd till trossamfund

Forskning / Faktabaser

Forum för forskning om religion och politik (FoRoP) Forum för forskning om religion och politik är en samlingsplats för forskare som vill studera relationen mellan religion och politik.


IMS – Institutet för forskning om mångreligionsitet och sekularitet
Adherents.com
Portal med fakta om kyrkor, samfund, religiösa organisationer, trossamfund, stammar, kulturer, rörelser, ultimata oro , etc.

Akademi/Uppsatser/Avhandlingar
Böneutrop i den sekulära staten – En kvalitativ studie av svenska tidskrifters bevakning av debatten kring godkännandet av muslimers böneutrop vid moskén i Växjö 2018.