Att som frikyrka ta emot statliga verksamhetsbidrag – är också ett politiskt vägval

Angelägen ledare i Dagen Underskattar de politiska krafter som vill inskränka samfundens rättigheter

Det handlar om den principiella skiljelinjen mellan religion och politik. Sverige ger ekonomiskt stöd till organisationer som (lyckas) definierar sig som religiöst samfund enligt Kommerskollegiets kriterier. Idag ser vi resultatet. Statliga subventioner som tjänar som hävstång och överrock i ett svåröverskådligt omvandlingstryck på vårt religiösa landskap.

Självklart har staten rätt att kräva demokrativillkor för bidragsberättigade organisationer som idrottsföreningar, biodlarföreningar, religiösa samfund m m.

Det är en mänsklig rättighet att få utöva sin religion. Det är ingen mänsklig rättighet att få ekonomiskt stöd för religiöst utövande.

Hur långt ett samfund vill tumma på sin tro för att få ekonomiska verksamhetsbidrag är deras egen bedömning och beslut.

Politiskt-religiösa rörelser som med öppen agenda verkar för islamsk rättsordning som utgår från Koranen, agerar per se sakpolitiskt och är hybrider som enligt Kommerskollegiets kriterier är religiösa samfund som agera politiskt med religionsfriheten som sköld mot politiska argument.

Verksamhetsbidrag till religiösa samfund ska upphöra.

Sverige behöver en ny och tydlig religionspolitik.

Och i väntan på den:

Finns det något samfund som överväger att avstå från bidrag och två sina händer från politisk anpassning?

Och hur skulle de motivera beslutet att avstå från bidrag?

– Eller vilka av samfundens behov/kostnader ska/behöver finansieras av staten?

Ulf Lönnberg

HRS (Norge): Fundamentalistiske muslimer satser stort politisk i Sverige

”PN satser på de muslimske stemmene, blant annet ved å jobbe for at «islamofobi» blir kriminalisert, det samme skal «krenkende tegninger». Partiet vil også at muslimene i Sverige skal bli en særskilt minoritet, på linje med samene.”

https://twitter.com/ulfloennberg/status/1478723580737294336?s=12https://twitter.com/ulfloennberg/status/1478723580737294336?s=12

ViD: Kina kväver religionsfriheten på internet

Från och med den 1 mars kommer det krävas licens för att få sprida religiös information via internet i Kina. Tillståndet kan dessutom bara tilldelas aktörer inom de statskontrollerade religiösa organisationerna, och gäller enbart deras egna sajter och forum.

https://www.varldenidag.se/nyheter/kina-kvaver-religionsfriheten-pa-internet/repulp!ZUWLsH5vll7pa6YN3g6ymA/

Dagen: ”Israels president till kristna ledare: Ni har berikat vår nation”

Enligt den israeliska regeringens pressavdelning konstaterade president Isaac Herzog vidare att de kristna gemenskaperna “med vilka Israel har välsignats, har varit en gåva till folket i staten Israel”.

– Varje gemenskap är en integrerad del av den livfulla mosaik som utgör staten Israel och ni har verkligen berikat vår nation och vårt land, liksom våra många kristna vänner runt om i världen.

Dagen: Israels president till kristna ledare – Ni har berikat vår nation (Dagen 2/1)

Svensson/Fahmi: Algeriet försvarar hädelselag med praxis från Europadomstolen

Av Anders Svensson , jurist, sakkunnig för Set My People Free och Hulda Fahmi , International director för Set My People Free.

”Sveriges regering måste ta tydlig ställning för yttrandefriheten och mot hädelselagar och i ord och handling visa stöd för de motioner som har lyfts i riksdagen och i Europaparlamentet gällande detta. Men för att motionerna ska ha verkningskraft måste yttrandefriheten försvaras både på hemmaplan och internationellt.”

Länk till debattartikeln https://www.dagen.se/debatt/2021/12/30/algeriet-forsvarar-hadelselag-med-praxis-fran-europadomstolen/

Religionsfriheten ute i världen 1

Samuel Jayakumar jobbar med religionsfrihet i Sydostasien i ett nätverk som får stöd från Act Svenska kyrkan. Det är därför han befinner sig i Sverige, bland annat för att träffa beslutsfattare och sprida information om situationen i Indien.

Dagen skriver: Den här gången är det delstaten Karnataka som står på tur. Inom kort väntas de presentera en antikonverteringslag som kommer att begränsa människors rätt att fritt välja religion. En rad delstater har redan infört den här typen av lagar och samma mönster har upprepat sig.

https://www.dagen.se/nyheter/2021/12/25/indien-forbjuder-konvertering-leder-till-att-kristna-trakasseras/

Ulf Lönnberg: Sverige bör på den internationella arenan försvara religionsfrihetens grunder så som vi står bakom den i FNs mänskliga rättigheter och religionsfrihet.

Se även https://www.myndighetensst.se/kunskap/religionsfrihet/tema-2021-religionsfrihet–demokrati/del-4-sverige-varldsbast-pa-sekularism-religionsfrihet-och-religios-mangfald.html

Dagen: 69% mot att statsreligion införs och 15% för i USA

15 procent vill att USA ska utropa sig till en kristen nation, alltså göra kristendom till statsreligion.

Men en klar majoritet håller inte med, utan anser tvärtom att det system som finns i dag ska behållas intakt. Så många som 69 procent av den amerikanska befolkningen anser att USA aldrig ska utse en statsreligion

Som en jämförelse kan nämnas att bland Demokraterna uppger 80 procent att USA aldrig ska ha en statsreligion Se vidare i länken

https://www.dagen.se/nyheter/2021/11/04/majoritet-av-amerikaner-sager-nej-till-kristen-statsreligion/

.

Kurdo Baksi: Låt aldrig mer islamister kidnappa den antirasistiska rörelsen!

Vi var alltför många antirasister som inte förstod i tid att muslimska ungdomar rekryterades av välorganiserade islamister – – i utsatta förorter i – – Sverige, Tyskland, Frankrike, Storbritannien, Nederländerna, Belgien, Tyskland och Danmark.

Moskéer som leddes av tvivelaktiga imamer och som finansierades av medel från arabvärlden och Turkiet blev därigenom rekryteringsbaser för våldsbejakande islamistiska organisationer.

Länk till artikeln på Expressen-Debatt

https://www.expressen.se/debatt/vi-antirasister-blev-nyttiga-idioter-for-islamisterna/

”Lawfare” – om ett sätt att stressa vår religionsfrihet.

MAGNUS NORELL: ”Den yttrandefrihet som hotades är den som används för att undersöka, kritisera och ifrågasätta den islamistiska ideologin och de praktiska uttryck den tar sig i att ge sig på de som ses om belackare. I Hermansson fall blev det också delvis framgångsrikt, även om hon friades i tingsrätten, eftersom S i Göteborg avpolletterade henne från posten som kommunalråd. Ett beteende som S använt mot andra kvinnor som tagit strid som islamism och relaterade ämnen som hederskultur, som Carina Hägg och Nalin Pekgul.” http://www.gp.se/1.54257693

I Dagens Nyheter: Religionsforskare – Salafister tar efter influerare för att locka nya anhängare

”Sammantaget är salafism en snabbt växande inriktning av islam, inte minst bland unga och även i väst. Det konstaterar Simon Sorgenfrei, docent i religionsvetenskap och föreståndare för IMS – Institutet för forskning om mångreligiositet och sekularitet, på Södertörns högskola. Huvudsakligen är det fromhetssalafismen som ökar, snarare än den öppet våldsbejakande formen.”

https://www.dn.se/kultur/religionsforskare-salafister-tar-efter-influerare-for-att-locka-nya-anhangare/