”Förbud mot muslimska friskolor skulle bryta mot religionsfriheten”

Bo Nyberg

Debattartikel av Bo Nyberg,ordförande i Kristna friskolerådet och styrelseledamot i Friskolornas riksförbund

Dessa, de som valt att förstå, lära, göra rätt och lära ut med hög kvalitet är i dag en integrationsresurs i Sverige. De aktörer som ertappades drog sig däremot tillbaka och har av allt att döma, i enlighet med sin övertygelse, i det tysta fortsatt göra fel. De är skolsabotörer.

Till debattartikeln i Dagen

Bra där, Landskrona! Viktigt att informera om vår socialtjänstlag

I muslimska länder är traditionen att man äger sina barn och uppfostrar dem enligt vissa normer som vi inte accepterar. Visst – det handlar om kulturkrock – men när alla immigranter får sakinformation om vår kultur och vår socialtjänstlag, är det det upp till de berörda att följa att svensk lag.

Konstruktivt, bra och ansvarsfullt att Landskrona kommun kontaktar muslimska församlingar, föreningsliv och nattvandrare.

Carina Jording, biträdande chef för individ- och familjeförvaltningen:

– Att få sina barn omhändertagna väcker känslor hos alla grupper i samhället, den reaktionen möter socialtjänsten dagligen. – – det är jätteviktigt att motverka falsk ryktesspridning.

Läs vidare i HD

Uppsala omprövar föreningsbidrag

Här måste vi utgå från tydliga principer och som A Braun påpekar:
Man måste kräva mätbara mål för bidragen samt verifierbar uppföljning.
Det måste vara utgångspunkten. Bra liberalt initiativ i Uppsala. Demokratikriterier i de ansökande föreningarnas ändamålsparagraf är bra och formellt nödvändigt – även om det är lätt att anpassa formuleringarna enligt myndigheters önskemål. Därför måste man utöver det göra det politiska valet att inte dela ut verksamhetsbidrag till religiösa och politiska föreningar.
De som vill att exempelvis kristna föreningar ska få bidrag men inte andra religiösa och politiska föreningar kan alltid pröva den frågan i fullmäktige. Sådana beslut kommer att överklagas och prövas i förvaltningsrätt. Slutligen leder till diskussion om vilken nationell lagstiftning vi vill ha på detta område. Föreningsfriheten ger alla rätt att starta en förening med egen finansiering varför indragna kommunala föreningsbidrag inte per definition skulle undergräva religiöst och politiskt föreningsliv.
Alltså: Bra om politikerna i Uppsala uppdrar till sina förvaltningar att utarbeta sådana förslag. Även kommunalpolitik är att ta ställning för principer och pröva dem om inte rikspolitikerna går före.

Ledaren i Dagen: Det är inte budorden från Sveavägen 68 som ska styra Svenska kyrkan

Länk till Dagens ledare 10/9 -21

Kommentar av Ulf Lönnberg:
Ur ett medborgarperspektiv (och utan medlemskap i Svenska kyrkan eller ngt annat religiöst samfund) är Dagens besked att mota ut politikerna ur kyrkan välkommet. Men varför tar Dagen inte steget fullt och bildar opinion för att banden mellan staten och Svenska kyrkan klipps fullt ut – att skrota Lagen om Svenska kyrka och hänvisa Svenska kyrkan till Lagen om trossamfund. Konsekvenser för kulturarvet kan alltfort skyddas som idag. En kyrka ska som andra ideella föreningar råda över sina egna beslut och sitt egna ansvarstagande. I dagens omdanade religiösa landskap behöver vi en vidareutvecklad religionsfrihet med rättigheter och begränsningar utan vilka ingen demokrati fungerar.

”Lawfare” – om ett sätt att stressa vår religionsfrihet.

MAGNUS NORELL: ”Den yttrandefrihet som hotades är den som används för att undersöka, kritisera och ifrågasätta den islamistiska ideologin och de praktiska uttryck den tar sig i att ge sig på de som ses om belackare. I Hermansson fall blev det också delvis framgångsrikt, även om hon friades i tingsrätten, eftersom S i Göteborg avpolletterade henne från posten som kommunalråd. Ett beteende som S använt mot andra kvinnor som tagit strid som islamism och relaterade ämnen som hederskultur, som Carina Hägg och Nalin Pekgul.” http://www.gp.se/1.54257693

Intressant om neutralitetspolicy och hygienisk slöja i sjukvården

Lag&Avtal skriver att Neutralitetspolicy kan vara indirekt diskriminering: ”Huruvida en neutralitetspolicy är indirekt diskriminerande kräver en prövning i flera steg.

EU-domstolen kumulerade de båda målen. I sin dom konstaterade EU-domstolen att det följer av 2017 års domar att en arbetsgivare får uppställa riktlinjer som förbjuder användning av synliga religiösa symboler utan att det utgör direkt diskriminering om den tillämpas konsekvent och på samma sätt för alla arbetstagare oberoende av vilken religion de har.” Länk till Lag & Avtal

SVT rapporterar om Örebro kommun. Det ärven av få som delar ut slöjor med arbetskläder.

– Vi arbetar aktivt för icke-diskriminerande arbetsplatser, säger Camilla Hofwander, verksamhetschef för vård- och omsorgsboenden Örebro kommun. Länk till SVT

Om rättsläget för anställda att bära religiösa symboler

Ruth Nordström, advokat och Rebecca Ahlstrand: jurist:

”Skulle det omfatta både Pride-flaggor som muslimsk huvudduk och politiska pins eller andra politiska och religiösa symboler och uttryck? Det är viktigt att understryka att grundhållningen i EU-rätten och Europakonventionen är att ingen får diskrimineras på grund av sin trosuppfattning om det inte finns legitima och giltiga skäl, som går att motivera. Det krävs också att det gäller en viss typ av arbete eller tjänst där individen syns som ett ansikte utåt för ett företag.”

Länk till Dagens Juridik

Slöjförbud på arbetsplats

SVT: Domslutet bygger på två separata fall från Tyskland. Två muslimska kvinnor, anställda på en förskola och ett apotek, anser sig ha blivit utsatta för diskriminering efter att arbetsgivaren uppmanat dem att inte bära slöja. Kvinnorna ska även vid flera tillfällen stängts av från jobbet.

Länk till SVT