Intressant om neutralitetspolicy och hygienisk slöja i sjukvården

Lag&Avtal skriver att Neutralitetspolicy kan vara indirekt diskriminering: ”Huruvida en neutralitetspolicy är indirekt diskriminerande kräver en prövning i flera steg.

EU-domstolen kumulerade de båda målen. I sin dom konstaterade EU-domstolen att det följer av 2017 års domar att en arbetsgivare får uppställa riktlinjer som förbjuder användning av synliga religiösa symboler utan att det utgör direkt diskriminering om den tillämpas konsekvent och på samma sätt för alla arbetstagare oberoende av vilken religion de har.” Länk till Lag & Avtal

SVT rapporterar om Örebro kommun. Det ärven av få som delar ut slöjor med arbetskläder.

– Vi arbetar aktivt för icke-diskriminerande arbetsplatser, säger Camilla Hofwander, verksamhetschef för vård- och omsorgsboenden Örebro kommun. Länk till SVT

Författare: Ulf Lönnberg

tidigare fritidspolitiker fram till fyllda 75 år. Nu driver jag bloggen www.svenskreligionspolitiskdebatt.com

En tanke på “Intressant om neutralitetspolicy och hygienisk slöja i sjukvården”

Kommentarer är stängda.