Bra där, Landskrona! Viktigt att informera om vår socialtjänstlag

I muslimska länder är traditionen att man äger sina barn och uppfostrar dem enligt vissa normer som vi inte accepterar. Visst – det handlar om kulturkrock – men när alla immigranter får sakinformation om vår kultur och vår socialtjänstlag, är det det upp till de berörda att följa att svensk lag.

Konstruktivt, bra och ansvarsfullt att Landskrona kommun kontaktar muslimska församlingar, föreningsliv och nattvandrare.

Carina Jording, biträdande chef för individ- och familjeförvaltningen:

– Att få sina barn omhändertagna väcker känslor hos alla grupper i samhället, den reaktionen möter socialtjänsten dagligen. – – det är jätteviktigt att motverka falsk ryktesspridning.

Läs vidare i HD