Omni: Lokala centerpartister vill lämna kyrkopolitiken

”Svenska kyrkan har sedan millennieskiftet varit skild från staten. Centerpartiet bör också därför ta konsekvenserna av detta”, skriver de fyra motionärerna.

https://omni.se/a/Rrm9kahttps://omni.se/a/Rrm9ka

Ledaren i Dagen: Det är inte budorden från Sveavägen 68 som ska styra Svenska kyrkan

Länk till Dagens ledare 10/9 -21

Kommentar av Ulf Lönnberg:
Ur ett medborgarperspektiv (och utan medlemskap i Svenska kyrkan eller ngt annat religiöst samfund) är Dagens besked att mota ut politikerna ur kyrkan välkommet. Men varför tar Dagen inte steget fullt och bildar opinion för att banden mellan staten och Svenska kyrkan klipps fullt ut – att skrota Lagen om Svenska kyrka och hänvisa Svenska kyrkan till Lagen om trossamfund. Konsekvenser för kulturarvet kan alltfort skyddas som idag. En kyrka ska som andra ideella föreningar råda över sina egna beslut och sitt egna ansvarstagande. I dagens omdanade religiösa landskap behöver vi en vidareutvecklad religionsfrihet med rättigheter och begränsningar utan vilka ingen demokrati fungerar.