Elisabeth Ohlson i GP: ”Rätten till religion får aldrig trumfa rätten att kritisera religion”

Ur Elisabeth Ohlsons artikel:

”Vi måste förstå att problemet med rasism och hat inte försvinner med en blasfemilag. Att förbjuda att häda skulle tvärtom innebära förödande konsekvenser för yttrandefriheten. Det skulle på ett problematiskt sätt stärka religionens position så att den väger tyngre än staten och lagen. Rätten till sin religion skulle trumfa rätten att få yttra sig kritiskt mot religion. – – Att förbjuda en koranbränning, Mohammedkarikatyrer eller mina bilder som hädar Jesus är fel. I yttrandefriheten ingår besvärliga konstverk, provocerande böcker och plumpa demonstrationer. Det som behövs är större kunskap – om fattigdom och utanförskap, vad det gör med människor och hur det triggar religiös extremism. Vi behöver också, i vårt sekulariserade Sverige, en ökad förståelse för de religioner som finns här.”

Länk till hela debattartikeln

Elisabeth Ohlson, bildkonstnär, debattör och hedersdoktor vid Högskolan Väst