GP-ledaren: Vi får inte ge vika för kränkta trosutövare.

”Tyvärr har dödshoten och terrorn fått sin avsedda effekt. Vi har fått en ängslig offentlighet när det kommer till yttringar som kan uppfattas som hädiska mot islam. År 2010 stoppade Världskulturmuseet i Göteborg konstnären Elisabeth Ohlson-Wallins utställning Jerusalem. Enligt museet riskerade vissa bilder provocera svenska muslimer”

http://www.gp.se/1.78918922

Att föra in krav på “kristen tradition” i skollagen är möjligt

…lagförslaget handlar om de religiösa ledare som i religionsfrihetens namn tar sig rätten att avvika från skolans läroplan och trotsa angivna demokratikriterier. Mot fiffel och bedrägeri har vi redan fungerande lagstiftning, även ägar- och ledningsprövning.”.

https://www.dagen.se/debatt/2022/06/22/att-fora-in-krav-pa-kristen-tradition-i-skollagen-ar-mojligt/

Även ”mogen” politisk islam är oförenlig med vår demokrati och rättsordning

Zabihullah Mujahid

ULF LÖNNBERG: Talespersonen för talibanerna, Zabihullah Mujahid, sade vid sin första presskonferens att kvinnor kommer att få arbeta och verka i samhället inom den islamska sharialagen.

Därmed låser Zabihullah Mujahid omedelbart fast kvinnors kringskurna rättigheter och att religionen islam ska genomsyra allas vardag. Landet ska fortsatt vara är en muslimsk nation med Koranen som rättskälla. Zabihullah Mujahids påstående att det är skillnad på hur talibanerna ser sig själva i dag jämfört för tjugo år sedan förändrar INTE rättsläget. Det gäller oavsett hans påstående: ”Vi har mognat, det är en stor skillnad.”

I västerländska demokratiska rättssamhällen står ingen religion över lagen. Religionsfriheten i Sverige och i västvärlden är inte gränslös. Inom FN:s mänskliga rättigheter har religionsfriheten ett starkt skydd, alla har rätt till religion, rätt att lämna, byta och helt lämna religiös orientering. Men ingen har rätt påtvinga någon religiösa påbud och traditioner, tvinga någon till religiös tillhörighet, uppvigla till samhällsomstörtning eller hota och våldföra sig i religionsfrihetens namn.

Flera muslimska stater har också deklarerat att de inte följer FNs mänskliga fri- och rättigheter i de delar de strider mot Koranen och sharialagar.

Sverige, och övriga västländer, som ratificerat FNs mänskliga rättigheter har dock rätt att göra begränsningar i religionsfriheten under förutsättning att sådana inskränkningar anges i vår lag.

Individer som i Sverige eftersträvar politisk islam med tvingande normer, könsseparation i offentliga miljöer, klädkoder, månggifte, sharialagar mm ska vi bemöta med politiska argument.

Med vår svenska demokrati och rättsordning råder yttrade- och tankefrihet. Alla får driva opinion för sin religion men vi har inga lagar mot blasfemi. Det står också var och en fritt att argumentera för sina visioner, sin ideologi och sina reformidéer.

Att argumentera mot religiöst normerande traditioner och juridisk tillämpning av religiösa urkunder är en politisk handling som skyddas i grundlagen. Den som p g a sådana offentliga och privata samtal anser sig utsatt för religiös diskriminering har inget skydd och stöd att hämta i religionsfriheten. Religionsfriheten garanterar tvärtom alla att kritisera, pröva och avstå religiöst påtvingade normer och traditioner.

Där går skiljelinjen mellan västerländsk demokratisk lagstiftning och muslimska staters rättsordning med Koranen som rättskälla.

I vår demokratiska rättsordning får alla ifrågasätta våra lagar. Därför ska politisk islam bemötas och stoppas politiskt, ytterst genom att vi och våra partier försvarar den svenska grundlagen.

Ulf Lönnberg