Ulf Lönnberg: Gärna mer kontroll av religiösa friskolor

Idag skriver jag i Sydöstran: Vill Löfven-Kakabaveh att Sveriges alltjämt ska vidareutvecklas på den västerländskt kristna traditionen som tjänat och som tjänar oss väl.

Frågan om religiösa friskolors vara eller inte vara har två sidor. Sedan 20 – 30 år har islamska kulturella, politiska och religiösa krafter omdanat vårt samhälle. ALLA religiösa friskolor – tydligt reglerade och ofta kontrollerade – kan rusta Sverige mot religiös extremism och ge kunskap om religionsfrihetens faktiska rättigheter och begränsningar.

Länk till hela artikeln i Sydöstran

Tre debattartiklar om religionskunskap i läroplanen idag och i morgon

Camilla Grepes syn på religionskunskapens plats i skolans läroplan har intressanta ingångar till både Humanisternas och min debattartikel om hur religionskunskap och näraliggande ämnen bör behandlas i en ny läroplan för skolan.

Camilla Grepe: Splittrad rest av förlegat ämne

Humanisterna: Namnbyte kan ge mer avspänd relation till religion

Ulf Lönnberg: Humanisternas förslag utan precision

Religionspolitiskt spörsmål (och/eller kulturpolitiskt?) ang läroplanen:

Magnus Hagevi: När staten bestämmer vem Gud är

”Oro för religiös splittring har varit genomgående och bara på namnet hörs vad tanken är bakom den statliga ”enhetskyrkan”. Kanske är det också en sådan tanke som gör att staten genom den allmänna skolan torgför religiösa åsikter – samtidigt som den i andra sammanhang är så mån om att skolan ska vara religiöst neutral.”