Bohuslänningen: Oetiskt att förbjuda kristna skolor för att komma åt islamistisk extremism

Skolorna får gissa

https://www.b.se/1.72364783

I de fall som kristna skolor fått sådana förelägganden, är dessa nästan uteslutande kopplade till den osäkerhet som finns på grund av lagens otydlighet, vilket även påpekats av regeringen själv i sin proposition 2021/22:157. Även utredningen om konfessionella inslag i skolväsendet lyfte fram att skollagens formuleringar om konfessionella inslag är mycket svårtolkade, vilket gör att skolorna får gissa hur tillsynsmyndigheterna kommer besluta.

Författare: Ulf Lönnberg

tidigare fritidspolitiker fram till fyllda 75 år. Nu driver jag bloggen www.svenskreligionspolitiskdebatt.com