Religionspolitiskt spörsmål (och/eller kulturpolitiskt?) ang läroplanen:

Magnus Hagevi: När staten bestämmer vem Gud är

”Oro för religiös splittring har varit genomgående och bara på namnet hörs vad tanken är bakom den statliga ”enhetskyrkan”. Kanske är det också en sådan tanke som gör att staten genom den allmänna skolan torgför religiösa åsikter – samtidigt som den i andra sammanhang är så mån om att skolan ska vara religiöst neutral.”

Författare: Ulf Lönnberg

tidigare fritidspolitiker fram till fyllda 75 år. Nu driver jag bloggen www.svenskreligionspolitiskdebatt.com