Svensson/Fahmi: Algeriet försvarar hädelselag med praxis från Europadomstolen

Av Anders Svensson , jurist, sakkunnig för Set My People Free och Hulda Fahmi , International director för Set My People Free.

”Sveriges regering måste ta tydlig ställning för yttrandefriheten och mot hädelselagar och i ord och handling visa stöd för de motioner som har lyfts i riksdagen och i Europaparlamentet gällande detta. Men för att motionerna ska ha verkningskraft måste yttrandefriheten försvaras både på hemmaplan och internationellt.”

Länk till debattartikeln https://www.dagen.se/debatt/2021/12/30/algeriet-forsvarar-hadelselag-med-praxis-fran-europadomstolen/

Författare: Ulf Lönnberg

tidigare fritidspolitiker fram till fyllda 75 år. Nu driver jag bloggen www.svenskreligionspolitiskdebatt.com