Religionsfriheten ute i världen 1

Samuel Jayakumar jobbar med religionsfrihet i Sydostasien i ett nätverk som får stöd från Act Svenska kyrkan. Det är därför han befinner sig i Sverige, bland annat för att träffa beslutsfattare och sprida information om situationen i Indien.

Dagen skriver: Den här gången är det delstaten Karnataka som står på tur. Inom kort väntas de presentera en antikonverteringslag som kommer att begränsa människors rätt att fritt välja religion. En rad delstater har redan infört den här typen av lagar och samma mönster har upprepat sig.

https://www.dagen.se/nyheter/2021/12/25/indien-forbjuder-konvertering-leder-till-att-kristna-trakasseras/

Ulf Lönnberg: Sverige bör på den internationella arenan försvara religionsfrihetens grunder så som vi står bakom den i FNs mänskliga rättigheter och religionsfrihet.

Se även https://www.myndighetensst.se/kunskap/religionsfrihet/tema-2021-religionsfrihet–demokrati/del-4-sverige-varldsbast-pa-sekularism-religionsfrihet-och-religios-mangfald.html