Fokus på Myndigheten för stöd till trossamfund (SST) och Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor (MUCF).

Dagen: Nu ska bidragen till kyrkor granskas av Riksrevisionen

”Granskningen som nyligen inleddes fokuserar på fyra myndigheter: Socialstyrelsen och Jämställdhetsmyndigheten samt Myndigheten för stöd till trossamfund (SST) och Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor (MUCF).”

Ulf Lönnberg: Lägg ner Myndigheten för stöd till trossamfund (SST)

”Offentliga bidrag till religiösa samfund gagnar inte den den demokratiska rättsstaten. Tvärt om öppnar myndig-hetens verksamhet för juridiska hårklyverier. Trossamfund har som andra aktörer egna ekonomiska särintres-sen. Att bedöma huruvida ett trossamfunds verksamhet är förenlig med samhällets grundläggande värderingar har visat sig vara en grannlaga uppgift.”