Tomas Appelqvist: Sekulär intolerans i svensk skola bekräftas

Tomas Appelqvist
Universitetslektor i religionsvetenskap, verksam vid lärarutbildningen på Karlstads universitet skriver i slutreplik:

”De kunskaper som odlas i svenska skolor bör, oavsett skolform, givetvis vara fria från ideologisk påverkan. Samtidigt är alla skolor bundna att följa läroplanen, som är ett tydligt värdebaserat dokument. Läroplanens värderingar är också tydligt rotade i en kristen etik, vilket Andersson själv noterar, men samtidigt avvisar eftersom han anser läroplanen vara otidsenlig.”

Läs vidare på NWT-debatt

Mer om hedersrelaterat våld i skolans nya läroplan

”Från och med höstterminen 2022 kommer ämnet sex och samlevnad att byta namn till sexualitet, samtycke och relationer. Regeringen har också beslutat att byta fokus i undervisningen, för att i högre utsträckning lyfta frågor om just samtycke. 

– Det är otroligt viktigt att skapa en samtyckeskultur. Vi har en samtyckeslag sedan 2018 men vi behöver också en samtyckeskultur – en syn att sex bygger på frivillighet och ömsesidighet, säger jämställdhetsminister Åsa Lindhagen (MP) till TT.

I den nya läroplanen utökas också undervisningen om hedersrelaterat våld och förtryck.” Till Alltinget.se