Kontakt / Om bloggen

Ulf Lönnberg, 77, ulflonnberg@aol.com, 070-568 01 19, Bergsg 17, 112 28 Stockholm

Bloggen är mitt privata initiativ. Jag driver den utan ekonomiskt eller annat stöd och jag företräder här inte någon ideell, religiös eller politisk organisation eller något nätverk.

Jag är medlem i KD sedan 2005 och jag har haft fritidspolitiska uppdrag 2006-2019. Senast gruppledare i kulturnämnden i Stockholm. I dec 2019 lämnade jag mina politiska uppdrag inför 75-årsdagen i jan 2020. Nu är mitt fokus på bloggen Svensk Religionspolitisk Debatt

I förvärvslivet har jag arbetat inom företagar- och näringslivsorganisationer. Jag är inte med i Svenska kyrkan eller något religiöst samfund.

Bloggens syfte är
att initiera och bidra till ett sakpolitiskt offentligt samtal om svensk religionspolitik med syftet att stärka och försvara vår religionsfrihet. Utan religionsfrihet ingen demokrati.

att utveckla och tillämpa religionsfriheten med lagligt tydligare rättigheter och mer preciserade begränsningar för att upprätthålla vår sekulära demokratiska rättsstat under det att Sveriges religiösa landskap sedan decennier är satt under starkt omvandlingstryck.

att med den västerländska kristna traditionen som grund stärka en religionspolitisk agenda för ett konsekvent, tolerant och inkluderande samhälle med fokus på alla människors lika förutsättningar och rättigheter.