Kontakt

Ulf Lönnberg, 78, Bergsg 17, 11228 Sthlm, 070/5680119, ulfloennberg@gmail.com, driver bloggen http://www.svenskreligionspolitiskdebatt.com

Bloggen är mitt privata initiativ. Jag driver den utan ekonomiskt eller annat stöd och jag företräder inte någon ideell, religiös eller politisk organisation eller något nätverk. Som min politiska beteckning idag väljer jag: Oberoende kristdemokrat.

Jag är inte med i Svenska kyrkan eller något religiöst samfund.

Ulf Lönnberg
Ulf Lönnberg

Jag är medlem i KD sedan 2005 och jag har haft fritidspolitiska uppdrag från 2006. I dec 2019 lämnade jag mina politiska uppdrag inför min 75-årsdag. Då slutade jag som gruppledare i kulturnämnden i Stockholm. (Ersatte i riksdagen föräldraledig ledamot 15/11 -21 till 28/1 -22.)

Från dec 2019 fokuserar jag på min blogg Svensk Religionspolitisk Debatt. Jag har läst statskunskap och kulturgeografi. I förvärvslivet arbetade jag i företagar- och näringslivsorganisationer.

Bloggens syfte är

att initiera och bidra till ett offentligt samtal om svensk religionspolitik med syftet att stärka och försvara vår religionsfrihet. Utan religionsfrihet ingen demokrati.

att utveckla och tillämpa religionsfriheten med lagligt tydligare rättigheter och mer preciserade begränsningar för att upprätthålla vår sekulära demokratiska rättsstat under det att Sveriges religiösa landskap sedan decennier är satt under starkt omvandlingstryck.

att med den västerländska kristna traditionen som grund stärka en religionspolitisk agenda för ett konsekvent, tolerant och inkluderande samhälle med fokus på alla människors lika möjligheter och rättigheter. Som demokratisk rättsstat ska Sverige hålla strikt och i huvudsak likartad distans till alla religioner.