Mikail Yüksel (Nyans) – bara du kan knäcka koden

”Partiet Nyans är en svår kod att knäcka”, skriver partiets ordförande Mikail Yüksel (Dagen debatt 28/9) och redovisar urskuldande ett antal punkter som partiet felaktigt påstås driva. Bättre vore om Mikail Yüksel preciserade vad partiet Nyans står för. Partipolitik ska drivas med blanka vapen utan kodade nycklar.v

Botkyrka och Landskrona

Inget religiöst parti

Mikail Yüksel deklarerar att Nyans inte är ett ”religiöst” parti. Frågan är inte om Nyans är ett konfessionellt eller icke-konfessionellt parti, inte heller Mikail Yüksels eventuella privata religiösa hemvist är av något specifikt allmänintresse. Det som betyder något är vad partiledaren Mikail Yüksel sagt och säger över tid, vad som står i Nyans partiprogram och vilka frågor partiet kommer att driva.

Även på kommunal nivå, i Botkyrka och Landskrona, kommer Nyans’ fullmäktigeledamöter vara av särskilt politiskt allmänintresse. Där sätts bilden av kompetens och tonläge i skarpa lägen. Skolor, fritidsgårdar och socialtjänst är exempel på viktiga ansvarsområden för kommunpolitiker. Och just inom de politikområdena gör sig fundametalistisk politisk islam särskilt hörda.

Yttrandefrihet och religionsfrihet

Kommer partiledaren Mikail Yüksel i offentliga samtal försvara den i Sverige gällande yttrandefriheten och religionsfriheten?

Det handlar om hans förhållningssätt till opinionstrycket för fler och nya muslimska helgdagar, krav på införande av hädelselagstiftning, månggifte och andra ändringsförslag av svensk lag. I egenskap av partiledare som siktar på Riksdagen i valet 2026 är kommunpolitikern Mikail Yüksel oss det svaret skyldig. Hans politiska mål och övertygelse kommer efter hand, ytterst vid eventuell provocerande Koranbränning och Muhammedavbildning, att klargöras.

Mikail Yüksel säger sig vilja stävja hot och hat. På den punkten vill jag gärna kunna lita på honom.

Att fördöma Koranbränning, hat och våld och samtidigt försvara yttrande- och åsiktsfrihet är enda vägen framåt för en sekulär, demokratisk rättsstat som Sverige. Hädelselagstiftning hör inte hemma i demokratiska rättsstater som byggts och vidareutvecklas på västerländsk kristen tradition.

Inte förrän Mikail Yüksel sätter ner foten i sådana centrala frågor är det möjligt för medborgarna att ”knäcka” partikoden och veta vad partiet Nyans står för.

Mikail Yüksels hemsnickrade skiljelinje mellan yttrandefrihet å ena sidan och religionskritik å den andra håller inte måttet. Liknelsen med religionens särställning och kringskuren yttrandefrihet på 1500-talet har ingen bäring på dagens västerländska demokratierna men väl på de islamska teokratierna.

Politisk islam

Politisk islam gör sig gällande i Sverige genom klanvälde, parallell rättsskipning och påbjudna normer om könsseparerade badtider samt skolk från gymnasitiken, slöjtvång på skolbarn, manlig syskonkontroll mm. Sådan propaganda från vissa moskéer och religiösa samhällspolitiska opinionsbildare måste också mätas mot allmänpolitiska och partipolitiska agendor. Omdaningen av det svenska religiösa landskapet sker inte i ett ideologiskt och politiskt vakuum.

Sverige är en sekulär demokratisk rättsstat som tillämpar FN:s mänskliga rättigheter Europakonvention. Det gäller inte de islamdominerade stater med teokratiskt styrelseskick som ställt sig bakom Kairodeklarationen 1999 och som reserverat sig mot FN:s konventioner i de delar de strider mot Koranen som rättskälla.

Redan i sept 2019 deklarerade Mikail Yüksel att Nyans ska verka för att muslimer ska få minoritetsställning i Sverige. Nationella minoriteter och minoritetsfolk har en strikt definition som etniska minoriteter med långvarig språk- och kulturgemenskap innanför den nationella gemenskapen. Det gäller vanligen längre än hundra år eller fyra generationer för att tIllämpa ILO:s konvnetion 169 och ramkokonventionen i Europarådet för minoriteters rätt till skydd. För muslimer generellt i övergripande mening avser vi här de senaste decennierna invandring. Partiet Nyans borde istället sätta fokus på ömsesidiga integrationsansträngar mellan svenska staten, civilsamhället och våra nytillkomna invånare.

Sverige (liksom Italien och Irland) ställer inte krav på kunskaper i landets huvudspråk. I Sverige har vi generösa resurser för tolkning och undervisning i svenska språket. Detta eftersom språkförbistring orsakar höga kostnader inte minst i social segregation och arbetslöshet. Ännu en möjlig kod att knäcka för Mikail Yüksel.

Partiet Nyans kommer att granskas och bemötas som det politiska parti och  muslimska etniska intresseaktör som Mikail Yüksel själv beskriver det som. Partiet behöver påvisa att det företräder de muslimska krafter som ställer sig bakom vår sekulära rättsordning och vår representativa demokrati med yttrande- och åsiktsfrihet.

Ulf Lönnberg, driver bloggen svenskreligionspolitiskdebatt,se

Författare: Ulf Lönnberg

tidigare fritidspolitiker fram tills jag fyllde 75. Nu driver jag bloggen www.svenskreligionspolitiskdebatt.com

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig om hur din kommentarsdata bearbetas.