Dagen: Danmark skrotar kritiserat lagförslag om predikningar

”Stoppas av regeringenMen nu kommer nyheten att den danska regeringen skrotar lagförslaget, rapporterar CNE News.

– Förutom att lagen inte hade gett den effekt man ville ha, att stoppa hatpredikanter från att predika, så hade den inneburit enorma kostnader för översättningar och lagen hade skapat en misstänksamhet mot alla församlingar som inte var danskspråkiga, kommenterar Marianne Christensen, biskop i Haderslevs stift, där många församlingar firar gudstjänst på tyska, via ett uttalande av den europeiska kyrkogemenskapen CEC.

https://www.dagen.se/nyheter/2023/05/07/danmark-skrotar-kritiserat-lagforslag-om-predikningar/

Ulf Lönnberg: jag uppmärksammade detta förslag för några år sedan. Intressant om vi kunde utreda ett sådant förslag i Sverige. Det som framförs i extremt religiösa organisationer syftar inte sällan till politiska aktioner som hotar demokratin och som därför ska tåla offentlig debatt med alla politiker.

Frivilligt icke juridiskt skilsmässoavtal för muslimer – INGET FÖR SVERIGE!

Imam Sherin Khankan, Danmark, bild från https://sv.m.wikipedia.org/wiki/Sherin_Khankan

Uppdrag gransknings program om den danska imamens initiativ att avtala bort religiösa skilsmässotraditioner är intressant. Länk till SVT:s ”Skilsmässa i Allahs namn”

Imamen i Stockholms Moskée föreslår däremot någon form av muslimsk kommitté som skulle kunna samarbeta med svenska myndigheter, ungefär som i England.

Det är ett system som vi inte ska acceptera i Sverige. Med ett sådant system accepterar vi indirekt och direkt parallella juridiska/religiösa ingångsvärden för att lösa tvist och besluta om upplösning av i Sverige lagliga äktenskap. Alla former av parallell lagtolkning och religiöst påtvingade traditioner ska avvisa.

Bra att frågan kommer upp i det offentliga samtalet.

/Ulf Lönnberg

Varför ska månggifte förbli möjligt i Sverige?

Det anmärkningsvärt att regeringen undviker att ta tydlig ställning till krav på upplösning av ett i utlandet ingått månggifte (Jämför med Danmark).

Ulf Lönnberg

Regeringen väljer istället att hålla en ”ventil” öppen för månggifte då konsekvenserna av att ett sådant äktenskap upplöses kan få konsekvenser som ”inte kan förutses”.

I Danmark och Finland gäller i stället att om en person på behörigt sätt ingått äktenskap utomlands med mer än en person, så erkänns samtliga äktenskap. Det är dock inte möjligt att leva som gift med fler än en make i Danmark respektive Finland. Det krävs då att personen skiljer sig från så många makar att endast ett äktenskap består.

2 citat ur regeringens skrivning i Regeringens proposition 2020/21:149 Förbud mot erkännande av utländska månggiften Länk till dokumentet

Regeringen skriver:

”Ventilen ska tillämpas restriktivt och månggifte ska inte med stöd av den erkännas så snart det annars kan få någon negativ konsekvens. I de fall äktenskapet inte erkänns, vilket alltså kommer att vara normalfallet, är således samhällets stöd [för utsatta kvinnor som framhålls i remissvar bl a från Tjejers rätt i samhället] betydelsefullt.”

”Som utvecklas nedan är detta stöd enligt regeringens mening dock inte tillräckligt för att säkerställa att i alla lägen undvika allvarliga konsekvenser för en utsatt kvinna vars äktenskap inte erkänns”

Ur kommittédirektivet

I kommittédirektivet till utredningen i fråga anförs följande: ”I Danmark och Finland gäller i stället att om en person på behörigt sätt ingått äktenskap utomlands med mer än en person, så erkänns samtliga äktenskap. Det är dock inte möjligt att leva som gift med fler än en make i Danmark respektive Finland. Det krävs då att personen skiljer sig från så många makar att endast ett äktenskap består.”

Riksdagen

För denna vaga linje mot krav på fortsatta möjligheter till månggifte i Sverige borde det inte finnas stöd i Riksdagen.

Ulf Lönnberg

Tidskriften Signum: ”Biskopar avvisar predikoförbud i Danmark”

Preciseringen av religionsfrihetens rättigheter och begränsningar diskuteras nu också i Danmark. För att minska utrymmet för uppvigling med religiösa förtecken i Danmark föreslås att predikokontroll som innebär att alla utländska predikningar måste publicerad på Danska.

Nu tar den nordiska katolska biskopskonferensen till orda.

Tidskriften Signum refererar:

”Mette Frederiksens socialdemokratiska regering vill tillåta predikningar enbart på danska. Enligt uppgifter i media skall man få bättre kontroll över muslimska församlingar där man predikar på arabiska. För tyskspråkiga ävensom andra minoriteter skulle bestämmelsen innebära att alla predikningar måste översättas till danska och offentliggöras.”

Expressen: ”Schweiz röstar om burkaförbud”

Wobmann har kallat ansiktstäckning för ”en symbol för ett extremt, politiskt islam som inte har någon plats i Schweiz”. Samtidigt står inte i klartext i lagförslaget att det riktas mot just muslimer. I stället står att det syftar till att förbjuda ansiktsmasker vid våldsamma protester eller demonstrationer. Omröstningen har dock kommit att kallas ”burkaförbudet” i Schweiz.

Länk till Expressens artikel

Ann: Länder med slöjförbud, införandeår och info se SvT

Danmark, Österrike, Tyskland, Bulgarien, Nederländerna, Frankrike, Beligen, Italien.
I övriga Europa finns inga nationella förbud men det förekommer regionala. Exempelvis är det förbjudet att bära niqab och burka i Barcelona i Spanien och Stavropol i Ryssland