Frivilligt icke juridiskt skilsmässoavtal för muslimer – INGET FÖR SVERIGE!

Imam Sherin Khankan, Danmark, bild från https://sv.m.wikipedia.org/wiki/Sherin_Khankan

Uppdrag gransknings program om den danska imamens initiativ att avtala bort religiösa skilsmässotraditioner är intressant. Länk till SVT:s ”Skilsmässa i Allahs namn”

Imamen i Stockholms Moskée föreslår däremot någon form av muslimsk kommitté som skulle kunna samarbeta med svenska myndigheter, ungefär som i England.

Det är ett system som vi inte ska acceptera i Sverige. Med ett sådant system accepterar vi indirekt och direkt parallella juridiska/religiösa ingångsvärden för att lösa tvist och besluta om upplösning av i Sverige lagliga äktenskap. Alla former av parallell lagtolkning och religiöst påtvingade traditioner ska avvisa.

Bra att frågan kommer upp i det offentliga samtalet.

/Ulf Lönnberg

Författare: Ulf Lönnberg

tidigare fritidspolitiker fram till fyllda 75 år. Nu driver jag bloggen www.svenskreligionspolitiskdebatt.com