Dagen pejlar politiken i kyrkan: ”Så matchar Svenska kyrkans utspel med partiernas åsikter”

Ulf Lönnberg: Intressant och angeläget för religiöst aktiva som söker sin och sitt samfunds roll och uppgift samhället och i tillvaron.

K G Hammar ser i frågeställningen en (parti)politiska summering av Svenska kyrkans fokus:

– Nej, egentligen inte. Men det vill till att man förstår att Svenska kyrkan inte spanar in vad V och MP tycker, säger han. Snarare handlar det om en teologisk förståelse om vad kristen tro är. – Den är öppen för flyktingar och den vill värna skapelsen och urfolken, säger KG Hammar.

Annika Borgs anslag fokuserar på att upprätthålla Svenska kyrkan som en friare arena:

– Jag tycker att kyrkan ska vara en annan arena än den politiska, vi har evighetsperspektivet och när det gäller dagspolitiska frågor måste vi formulera oss på ett sätt som inkluderar alla kyrkans medlemmar, säger hon. Annika Borg summerar sitt resonemang med att de som går till Svenska kyrkan har en massa olika åsikter, men det som ändå är gemensamt för alla kristna är att man har sin nästa för ögonen. -Men det är inte detsamma som att man måste ha en viss åsikt i en politisk fråga eller att man är mer kristen om man tycker på ett visst sätt.

Ulf Lönnberg I Hammars och Borgs inlägg ser man två principiellt olika anslag – Hammars är inte utan risk att polarisera, Borgs lyfter mer religion och tankegodset över partipolitiken.

Länk till läsvärda artikeln