Annika Borg utmanar Martin Hägglund

I nyss utkomna Axess nr 3 påpekar Annika Borg behovet av att vi kan förstå och identifiera hur ”religion och trosutövning har format mänsklighetens historia och fortfarande spelar roll i många människors liv”. Annika Borg beskriver hur religionsblindhet berövar oss de kulturella referenser som i långa stycken fångar upp förutsättningarna för och utvecklingen av vår västerländska demokratisyn. För ett tiotal år sedan skrev om detta boken Bibeln på mitt sätt.

Det är med den insikten som även vi utan religiös hemvist kan förstå att bejaka den kristna västerländska traditionen som bärare av vår demokratiska rättsstat med förutsägbara och garanterade fri- och rättigheter.

Annika Borg berättar att hon ska medverka i ett panelsamtal om Martin Hägglunds bok Vårt enda liv. Sekulär tro och andlig frihet. I Martin Hägglunds värld finns inte plats för varken religion eller tro i det att han, enligt Annika Borg, tolkar bibeltexterna bokstavligt, ngt hon tycker att han har gemensamt med många andra religionskritiker.

Annika Borg anser att hans bok borde ha lett till kyrkliga kampanjer där felaktigheter och nidbilder bemötts. Hon har postat sin bok Bibeln på mitt sätt till Hägglund och lovar oss läsare: ”Vill han ha en match, ska han få det.”

Den här typen av kraftmätningar borde intressera och engagera också politiker i det offentliga samtalet. Sveriges religiösa landskap har de två decennierna omdanats och utmanas därmed av extrema religiösa och religiöst politiska aktörer. Marxism och andra totalitära ideologier liksom politisk islam bygger sina ideal på rättskällor som inte vilar på majoritetsstöd i fria val.

Demokrati utan religionsfrihet fungerar inte. Vårt nya religiösa landskap behöver nu omfamnas av en reformerad religionsfrihet med tydligare rättigheter och skarpare begränsningar inom ramarna för FN:s mänskliga rättigheter.

Bra att Annika Borg utmanar Martin Hägglund. Med öppna diskussioner i gränslandet mellan politik och religion behöver vi utvecklade såväl juridiska som teologiska positioneringar från respektive kompetensområde. Det är den demokratiska rättsstatens ansvarsområde att hålla rågången dem emellan med en skarpare och mer adekvat religionsfrihet framgent.

Ulf Lönnberg