Skrota Lagen om Svenska kyrkan och ta itu med de politiska krafter nyttjar religionen för sina maktanspråk

Tidningen Dagen rapporterar: ”Efter Sovjetåren, då kyrkan förde en mycket marginaliserad tillvaro, har Moskvapatriarkatet återfått något av sin forna samhällsställning; banden mellan kyrkan och statsmakten har de senaste åren kommit att växa sig allt starkare. En illustration av fenomenet utgörs av det faktum att den ryska ambassaden i Stockholm på sin hemsida länkar till den rysk-ortodoxa kyrkans församlingar i Sverige, vid sidan av länkningar till det ryska utrikesministeriet och ryska myndigheter.” Länk

Ulf Lönnberg; Vi behöver en tung politisk debatt för att äntligen skilja staten och Svenska kyrkan fullt ut – skrota Lagen om Svenska kyrkan (SFS nr: 1998:1591).

Det är utifrån det principiella vägvalet vi ska ta oss an de krafter som i religionsfrihetens namn driver politiska agendor. Tydligast handlar det om moskéernas många samhällsomstörtande politiska budskap. Inte heller olika former kristen politisk samordning med regimer inom och utanför vårt lands gränser ska slippa granskning och kritik