Sverige måste stå emot islamismen

Andreas Carlson (kd)

– Vi vet sedan tidigare att islamistiska grupper krävt speciallagar för muslimer – i Sverige. Det är en fullkomligt galen tanke. Vår demokrati är utsatt för ett allvarligt hot. Det måste motas.

Det finns ett par saker som behöver göras för att Sverige ska stå bättre rustade mot islamistiska kampanjer.

  1. Förbjud finansiering av moskéer, stiftelser och föreningar från utländska extremister.
  2. Inför ett demokratikrav för bidrag till civilsamhället.
  3. Skydda utsatt personal.
  4. Skärp straffen för den som angriper viktiga samhällsfunktioner.

Läs hela artikeln

Ledarsidorna se: ”Socialdemokraterna i Danmark reglerar finansiering av moskéer – Sverige fortsatt oreglerad marknad”

Den danska socialdemokratiska regeringen inför nu regleringar av finansiering av moskéer och utländska kulturföreningar. Sverige befinner sig i allt tydligare mellan fem och tio år efter den europeiska utvecklingen och utgör därmed framgent en grogrund för etablering och finansiering av rad[…]

Läs vidare på: https://ledarsidorna.se/2021/03/socialdemokraterna-i-danmark-reglerar-finansiering-av-moskeer-sverige-fortsatt-oreglerad-marknad/

Framöver kan både enskilda personer, organisationer och statliga myndigheter svartlistas – det blir förbjudet att ta emot donationer på över 10 000 danska kronor från dem. Den för var tid sittande invandrings- och integrationsministern avgör vilka som skall sättas upp på svarta listan. Till Ledarsidorna