Läkartidningen: ”Kommentar om slöja blir DO-fall”

Länk till Läkartidningens artikel, ur artikeln:

”En läkare kommenterade att ett par patienter förmodligen hade D-vitaminbrist eftersom de hade slöja. Men en av patienterna menar att kommentaren var kränkande och kopplad till kvinnornas tro. Nu utreder Diskrimineringsombudsmannen, DO, saken.”

Ulf Lönnberg kommentar:

1. Passa gärna på att läsa läsarkommentarerna (2st hitintills).

2. Här rör vi oss i gränslandet mellan religionsfrihetens framtida eventuellt accepterade (förtydligade) rättigheter och (rättssäkra) begränsningar och DO:s uppdrag. Det här gränsområdet berörde jag inte i min debattskrift 2019jag tar gärna emot tips och länkar till artiklar som belyser/analyserar frågan – ulfloennberg@gmail.com

Författare: Ulf Lönnberg

tidigare fritidspolitiker fram tills jag fyllde 75. Nu driver jag bloggen www.svenskreligionspolitiskdebatt.com