Birgitta Thörn (SD) Ledamot kyrkomötet i Svenska kyrkan: Vad vill egentligen S och vänstern med Svenska kyrkan?

”Till kyrkomötet 2022 lades hela 85 motioner med 153 motionsyrkanden och ytterligare 9 skrivelser. Utskotten föreslog dock avslag på den absoluta merparten av förslagen. I utskotten tystades SD från att föra talan för egna förslag. Som jämförelse kan nämnas ett annat kristen samfund – Equmeniakyrkan – med liknande förfarande med årsmöte och motioner. Förslagen som läggs där är av icke ideologisk karaktär och handlar snarare om kyrkligt relaterade frågor. Där vinner dessutom en majoritet av inlämnade motioner bifall.” Hela artikeln i länken:

Ulf Lönnberg kommentar: Den annorlunda beslutsprocessen har tvingats fram eftersom Svenska Kyrkan är ett statligt reglerat samfund. Skilj staten och Svenska kyrkan fullt ut från varandra. Se gärna min text Kyrkovalen en religionspolitisk skamfläck

Författare: Ulf Lönnberg

tidigare fritidspolitiker fram tills jag fyllde 75. Nu driver jag bloggen www.svenskreligionspolitiskdebatt.com