Jens Lunnergård: Förbjuda religiösa friskolor strider mot religionsfriheten

”I läroplanen står att den svenska skolans värdegrund ska vara i överensstämmelse med ”den etik som förvaltas av kristen tradition och västerländsk humanism”. Kd föreslår att denna formulering även förs in i skollagen. Den kristna värdegrunden ger en stark bas för att motverka mobbning, kränkningar, utanförskap och segregation.”

Länk till Västerbottens-Kuriren

Författare: Ulf Lönnberg

tidigare fritidspolitiker fram till fyllda 75 år. Nu driver jag bloggen www.svenskreligionspolitiskdebatt.com