Claphaminstitutet: Osakligt och ensidigt

Länk till Rapporten i pdf-format

Syftet med denna rapport är att analysera hur ledande läroböcker i den svens- ka skolan stämmer överens med läroplanens krav på att skolans undervisning ska vara saklig och allsidig, med särskilt fokus på hur läroböckerna relaterar till kristendomen.
Studien inriktar sig både på det som sägs och det som inte sägs i läro

Författare: Ulf Lönnberg

tidigare fritidspolitiker fram till fyllda 75 år. Nu driver jag bloggen www.svenskreligionspolitiskdebatt.com