Dick Harrison recenserar Den första rättigheten. Frihet till religion. Frihet från religion.

Kristna förföljs – inga rubriker i Sverige

”Historiskt sett är religionsfrihet ett radikalare koncept än de flesta svenskar inser. Det normala har varit att vi alla måste hålla oss till en enda, av staten offentligt påbjuden tro. Det svenska lågvattenmärket nåddes på riksdagen i Örebro 1617.”

https://www.svd.se/a/QyeKrx/kristna-forfoljs-inga-rubriker-i-sverige

Författare: Ulf Lönnberg

tidigare fritidspolitiker fram till fyllda 75 år. Nu driver jag bloggen www.svenskreligionspolitiskdebatt.com