Fem Moderater ifrågasätter Lagen om Svenska kyrkan

Ulf Lönnberg: Börjar det lossna i Kyrka-Stat-frågan inför valet? 5 moderater börjar i Svenska kyrkans interndemokrati som första steg att kritisera Lagen om Svenska kyrkan

Fem moderator skriver på Dagen-debatt idag:

”Det finns dock anledning att reflektera kring statens förhållande till de religiösa samfunden och även utformningen av den lag som specifikt gäller Svenska kyrkan. Bland annat stadgas att Svenska kyrkan ska vara en demokratiskt uppbyggd folkkyrka. Men är det självklart att staten i Lag om Svenska kyrkan bör reglera hur exempelvis interndemokratin i kyrkan och dess organisation ska se ut? Det kan finnas anledning att fundera kring lagen och dess utformning, inte minst sedan kyrkovalet på nationell nivå inte samlar fler än drygt tio procent av de röstberättigade.”

Länk till debattartikeln i tidningen Dagen

Se gärna debattskriften Utan religionsfriheten ingen demokrati. På Svensk Religionspolitisk Debatt

Författare: Ulf Lönnberg

tidigare fritidspolitiker fram till fyllda 75 år. Nu driver jag bloggen www.svenskreligionspolitiskdebatt.com