Joel Halldorf om statsbygge och religionernas plats i samhället

Joel Halldorf tar sig an religionernas plats i den demokratiska rättsstaten i Tidningen Sändaren 17 juli

Intressant anslag med bl a några citat ur tidiga politiska program (c) och (l), som påvisar intressanta ideologiska resor som sällan aktualiseras idag. Halldorf kompletterar perspektiven för den som vill fördjupa sig i förutsättningarna för dagens svenska religiösa landskap idag och imorgon. Synen på religionens plats är asymmetrisk mellan ’västerlandets och österlandets’ arvtagare. Det ställer olika tolkningar och tillämpningar mot varandra. Religionsfrihetens tydliga rättigheter och preciserade begränsningar kommer att bli en politisk fråga som det religösa landskapets olika aktörer vill ha svar. Halldorf text rekommenderas även som bidrag till den religionspolitiska debatt som ännu saknas i Sverige.

Se gärna www.svenskreligionspolitiskdebatt.com

Författare: Ulf Lönnberg

tidigare fritidspolitiker fram till fyllda 75 år. Nu driver jag bloggen www.svenskreligionspolitiskdebatt.com