Widar Andersson: Berätta gärna vad ni hittar under stenarna ni vänder på

(Folkbladet 18/5 -22) Det ”vanskliga” med regeringens viktiga och välkomna korståg är att man fortsätter att tassa och humma om vad saker och ting egentligen handlar om. Behovet för det nya ”demokrativillkor” som regeringen vill införa för all offentlig bidragsgivning, inklusive Allmänna Arvsfonden, har framförallt uppkommit genom en omfattande invandring från muslimska länder vilket har givit antidemokratiska rörelser och trosinriktningar, som till exempel Muslimska Brödraskapet, vidgade tillväxtmöjligheter. Det är viktigt för demokratin att demokratiska makthavare inte bara vänder på stenar utan också berättar vad de hittar där under.

https://folkbladet.se/ledare/kronika/artikel/beratta-garna-vad-ni-hittar-under-stenarna-ni-vander-pa/rk70yozj

Författare: Ulf Lönnberg

tidigare fritidspolitiker fram till fyllda 75 år. Nu driver jag bloggen www.svenskreligionspolitiskdebatt.com