Regissören och producenten Nahid Persson, m fl: ”Politikernas daltande med islamister är orsaken till kravallerna”

Svenska regeringar har under flera decennier gett åtskilliga eftergifter till islamister. Satsningen på att utbilda ”moské-imamer”, offentliga medel till islamiska föreningar och församlingar och att ge tillstånd till islamiska friskolor är bara några exempel på dessa eftergifter, skriver debattörerna.

Nu måste politikerna ta krafttag för att stärka sekulära och konstruktiva krafter och satsa på integration, skriver bland andra Nahid Persson, regissör.

https://www.gp.se/debatt/politikernas-daltande-med-islamister-%C3%A4r-orsaken-till-kravallerna-1.71510460

Se Ulf Lönnberg: Demokrati och rättsväsende står över religionsfriheten

Författare: Ulf Lönnberg

tidigare fritidspolitiker fram till fyllda 75 år. Nu driver jag bloggen www.svenskreligionspolitiskdebatt.com