DJ: Inte diskriminering när kyrkomusiker tvingades delta i religiösa ceremonier

Det finns få vägledande rättsfall om vilken rätt anställda har att ge uttryck för sin religion på jobbet, skriver advokat Stefan Flemström. Om önskemålen inte är störande bör de tillgodoses.

DO konstaterar vidare att hennes önskan att slippa närvara vid ceremonierna ”inte kan anses vara en sådan religiös manifestation som motiverar en annan jämförelse än mellan grupperna kristna respektive icke kristna personer på arbetsplatsen”. Enligt DO står det klart att en jämförelse mellan dessa grupper ger vid handen att personerna i den gruppen av kristna som som kvinnan tillhör ”inte särskilt missgynnas av en bestämmelse varigenom de förpliktas att närvara vid religiösa ceremonier på arbetsplatsen”. Därför har det inte heller varit fråga om någon indirekt diskriminering.

https://www.dagensjuridik.se/nyheter/inte-diskriminering-nar-kyrkomusiker-tvingades-delta-i-religiosa-cermonier/Till DJ:s artikel

Se även

Vilken plats får religionen ta på våra jobb?

Genmäle på detta inlägg:

 

Författare: Ulf Lönnberg

tidigare fritidspolitiker fram till fyllda 75 år. Nu driver jag bloggen www.svenskreligionspolitiskdebatt.com