Bullentin: Kulturhistorisk herrgård i Bromma blir islamistiskt utbildningscentrum

Bullentin skriver: Varför godkände du upplåtelsen?

–Beslutet fattades av en helt enig nämnd (S, V, SD, M, MP, C, L, KD) och inget parti uttryckte någon avvikande mening. Ett villkor för köpet är att nämndens beslut vinner laga kraft och just nu är det överklagat till förvaltningsrätten, där ett avgörande i frågan kan ta upp till ett år, säger Johan Nilsson till Bulletin.

https://bulletin.nu/kulturhistoriskt-herrgard-i-bromma-blir-islamistiskt-utbildningscentrum

Ulf Lönnberg: Komplettera lagen om trossamfund, se länken nedan

https://svenskreligionspolitiskdebatt.com/2020/11/16/lagen-om-trossamfund/

Författare: Ulf Lönnberg

tidigare fritidspolitiker fram till fyllda 75 år. Nu driver jag bloggen www.svenskreligionspolitiskdebatt.com