Ulf Lönnberg: POSK och Frimodig kyrka preciserar sig konstruktivt för framtida åtskillnad fullt ut mellan stat o kyrka. S, C och SD kommer undan så länge övriga är likgiltigtiga

POSK/Frimodig kyrka SKRIVER:

”Det är alltså inte den enskilde medlemmen, partiengagerad eller inte, som är problematisk för Svenska kyrkan. Det problematiska är den sekulära partiapparaten som agerar utanför sin arena. Sekulära partiprogram har sin plats i den sekulära staten. I en konfessionell organisation såsom kyrkan tar man konfessionell ställning, för tron.”

https://www.aftonbladet.se/a/5GbeQb

Författare: Ulf Lönnberg

tidigare fritidspolitiker fram till fyllda 75 år. Nu driver jag bloggen www.svenskreligionspolitiskdebatt.com