SvT Värmland: Moskébeslut vinner laga kraft

Mark- och miljööverdomstolen ger inte prövningstillstånd för överklagan av Mark- och miljödomstolens dom från i juni, som gick på länsstyrelsens linje och godkände bygglovsbeslutet. Därmed vinner bygglovet laga kraft.

https://svt.se/nyheter/lokalt/varmland/moskebeslut-vinner-laga-kraft

Författare: Ulf Lönnberg

tidigare fritidspolitiker fram till fyllda 75 år. Nu driver jag bloggen www.svenskreligionspolitiskdebatt.com