Förbjud böneutrop och utländsk finansiering av moskéer

I
I Sverige förbjuder vi inga religioner i Sverige. Alla religionsutövare, oavsett religionstillhörighet, har att följa våra lagar. Staten ska med respekt för individen skydda allas integritet och frihet och med adekvata åtgärder upprätthålla religionsfriheten inom ramarna för FN:s och Europakonventionernas mänskliga rättigheter.

På 1980-talet tog olika, för oss i Sverige nya, religiösa uttryck allt mer plats i det offentliga rummet. Senare, med etableringen av politisk islam och av islamistiskt våldsbejakande aktivism, framförs – i religionsfrihetens namn – hot och krav på bokstavstrogen tolkning och tillämpning av Koranen i vardagen.

Böneutropens intrång i våra offentliga rum, med religiöst imperativa påbud i högtalarsystem på allmänna platser hör inte hemma i vår tradition och i vår demokrati med fri och likvärdig politisk påverkan för alla.

Det är rimligt att islam i en svensk kontext anpassar sig till här gällande lagar och våra normer med religionens icke gränslösa uttrycksmöjligheter i samhället. Till skydd för statens säkerhet och för att upprätthålla vårt demokratiska statsskick behöver religionsfrihetens begränsningar preciseras.

II
Kyrkklockan med klockringning har i Sverige en traditionell särställning. Den är del i vårt vårt kulturarv.

Vår nation är av historiska skäl präglad av kristen-domen.

o Kyrkors klockringning ska ha lagligt skydd inom ramen för gällande miljö- och hälsoskyddslagstiftning och förekommande lokala ordningsföreskrifter.

o Kyrkors klockringning ska beaktas som kulturarv och tecken på att Sverige ska upprätthållas och byggas vidare på den västerländska judisk-kristna traditionen som tjänat och tjänar oss väl.

Utöver klockringningens religiösa funktion har den tidigare använts vid väntade och oväntade profana händelser och för tidsangivelse. Idag sker klockringning mer begränsat för att kalla till eller meddela om olika högtider och riter i kyrkan.

Det finns flera exempel på att församlingar begränsat klockringningen och sänkt ljudnivån i samråd med närboende. I några fall har även klockringning anmälts och prövats. År 2018 prövades exempelvis Hedvig Eleonoras ringning (Stockholm, Östermalm), den fick fortsätta i samma omfattning och på samma nivå som tidigare. I ett annat fall (Stockholm, Kungsholmen) drev en TV-kändis på för att slippa klockringningen tvärs över gatan som han upptäckte först när han flyttat in i lägen-heten. Den konflikten löste parterna själva.

III
Det var först i februari 2013 som Botkyrka islamiska kulturförening ansökte hos polisen om att få börja med böneutrop från Fittjamoskén. Eftersom det handlade om återkommande ljud på allmän plats hamnade ärendet hos polisen. Enligt Islamiska föreningens i Botkyrka ansökan skulle det röra sig om ett kort böneutrop på 2-3 minuter per vecka, inte fem gånger om dagen som är normalt i muslimska länder.

I april 2013 gav polismyndigheten ett tidsbegränsat till-stånd, som gällde till den 20 mars 2014. Villkoren för tillståndet var att högtalarna placerades på minaretens utsida riktades åt tre väderstreck och att ljudnivån inte översteg 60 decibel.

IV
Kommunpolitikerna i Huddinge enades om att betrakta böneutropen som en ordningsfråga för polisen. Enstaka politiker ville se det som en politiskt principiell fråga vilket hade varit adekvat. Men ambitionen att fatta ett sådant principbeslut saknades. Beslutet blev istället att ta den enklaste utvägen där och då och behandla böneutropen som en praktisk ordningsfråga.

I Växjö överklagades ett motsvarande beslut om böne-utrop. I april 2019 slog Kammarrätten i Göteborg fast att polisens beslut att där tillåta böneutropen var korrekt. Polisens beslut, som även anger hur hög ljudnivån får vara, är enligt kammarrätten ”proportionerligt och väl avvägt”. Rättsläget är klargjort varför generellt förbud mot böneutrop ska införas.

V
I böneutropen utropas ett antal religiösa imperativ som inte har plats i Sverige och i vår sekulära rättsstat. Här följer en översättning av böneutropet:


Allah är störst. Allah är störst.

Jag vittnar att det finns ingen gud (som är värd tillbedjan).

Jag vittnar att Muhammed är Allahs sändebud.

Kom till bön. Kom till bön.

Kom till framgång. Kom till framgång

Allah är störst. Allah är störst.

Det finns ingen gud utom Allah.1


VI
Böneutropet proklamerar i praktiken att religionen ska ha (har) makt över människorna. (Inom eller bortom det område som utropet når?, min anm)

En annan avgörande skillnad mellan den kristna klock-ringningen och det muslimska böneutropet är att det senare innehåller ett religiöst artikulerat budskap i form av en allomfattande trosbekännelse. Det finns därmed starka skäl att förbjuda böneutropen. Det kräver en lag ändring.

VII
I linje med att trossamfundens offentliga ekonomiska bidrag bör omprövas och deras plats i de offentliga rummen och tydligare rågången mellan religion och politik (Svenska kyrkan) samt att stärka omsorgen om vårt kristna kulturarv ska utländsk finansiering av moskéer förbjudas.

o Böneutrop från minareter och moskéer ska vara förbjudet i Sverige.

o Utländsk finansiering av moskéer och byggnader för religiösa ändamål ska förbjudas.

1www dagen.se/debatt/tomas-samuel-vad-innebar-egentligen-boneutrop-1.1104635

Författare: Ulf Lönnberg

tidigare fritidspolitiker fram tills jag fyllde 75. Nu driver jag bloggen www.svenskreligionspolitiskdebatt.com

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig om hur din kommentarsdata bearbetas.