Könsstympning

I
Sedan 1982 gäller lagen med förbud mot könsstympning av kvinnor (1982:316). Det finns endast två fällan-de domar från 2006. Om man är bosatt i Sverige är det även olagligt att genomföra ingreppet utomlands. I båda fallen gällde det flickor som tagits till hemlandet för att genomgå ingreppet.

Socialstyrelsen uppskattar att närmare 38 000 flickor och kvinnor i Sverige kan ha varit utsatta för någon typ av könsstympning. Omkring 7 000 är flickor under 18 år. De största grupperna är födda i Somalia, Eritrea, Etiopien, Egypten och Gambia.1


II
Omskärelse av pojkar regleras i Omskärelselagen (2001 :499) som trädde i kraft den 1 oktober 2001. Omskärelse av pojkar under 18 år är tillåtet enligt lag om det utförs av legitimerad läkare med smärtlindring och be-tryggande hygien.

Enligt Socialstyrelsen omskärs 2000-3000 pojkar i Sverige varje år. Enligt judisk tro ska omskärelse ske den åttonde dagen. Muslimska pojkar omskärs ibland också tidigt men ofta långt senare.2

III
Diskussionen om tillåten eller förbjuden omskärelse av pojkar är aktuell i media efter Centerstämmans förbudsbeslut och partiledaren Annie Lööfs distansering från ombudens samlade vilja. Den svåra frågan skär genom partierna. Sannolikt kommer samtliga partier att tvingas positionera sig på nytt före valet 2022.

Sett utifrån religionsfrihetens rättigheter och begränsningar är frågan komplicerad.

o Med hänsyn till att frågan om manlig omskärelse har stark historisk och religiös förankring och att den kommer att aktualiseras i den religionspolitiska debatt som Sverige behöver, hänskjuter jag frågan i detta skede till vidare genomlysning av den medicinska professionen och de religiösa samfundsledarna.
>>[I nästa upplaga av denna debattskrift (utkommer i juli/aug 2021) kommer förbud mot omskärelse av pojkar att förordas] 

Följande två citat ligger till grund för avvägning och förhållningssätt i denna upplaga:

Professor Hans Rosling har i denna sak sagt:

”Läkare och forskare ska vara mycket försiktiga när de ger sig in på sedvänjor och säger: Det där är fel. Då ska man verkligen ha en forskning
som visar att det är fel, som t ex när det gäller kvinnlig könsstympning.

Det är en vidrig sedvänja som verkligen har fruktansvärda nackdelar
och ingen påvisad fördel. Alla som känner till det är kraftigt emot.
Men, det vi nu diskuterar [manlig omskärelse
] – det är en annan sak. Därför att vi har nu väl kontrollerade studier som visar en positiv medicinsk effekt och nackdelarna och riskerna är ganska måttliga och minimala.”3


Svenska Läkaresällskapet uttalade genom Delegationen för medicinsk etik (2011):

”Delegationen för medicinsk etik anser att beslut om icke-medicinskt motiverad omskärelse av pojkar är svårförenligt med respekt för barnets rätt till integritet och självbestämmande samt med hänsyn till barnets bästa enligt FN:s konvention om barnets rättigheter.

Det finns därför skäl att avvakta med ett sådant ingrepp till dess att barnet självt kan samtycka till åtgärden.”
4

1Flickor och kvinnor i Sverige som kan ha varit utsatta för könsstympning , sid 12 (jan 2015)

2http://www.rikshandboken-bhv.se/livsvillkor/barn-som-riskerar-att-fara-illa/omskarelse-av-pojkar/

3Www sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=3993&artikel=3031004

4 Www sls.se/PageFiles/227/000012124.pdf

Författare: Ulf Lönnberg

tidigare fritidspolitiker fram tills jag fyllde 75. Nu driver jag bloggen www.svenskreligionspolitiskdebatt.com

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig om hur din kommentarsdata bearbetas.